BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

„ Ci, co zginęli w walce...” MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY

2016-09-01

„ Ci, co zginęli w walce...”​  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY

Dwanaście   lat temu nauczyciele z Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi wyszli z inicjatywą zorganizowania Rajdu Pęcickiego dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń z 2 sierpnia 1944 roku. Przejście trasą: Nowa Wieś- Pęcice, w hołdzie poległym Powstańcom, było dla młodzieży gimnazjalnej niecodziennym i cennym doświadczeniem, a w kolejnych latach stało się   tradycją naszej szkoły.

     W celu przybliżenia uczniom tematyki Bitwy pod Pęcicami nauczyciele Szkolnego Zespołu Humanistów rokrocznie organizowali Szkolny Konkurs Poetycko- Plastyczny pod hasłem: „Ci, co zginęli w walce…”, cieszący się zainteresowaniem naszych wychowanków. Z czasem  zyskał on rangę międzyszkolnego, obejmując zasięgiem trzy gimnazja w Gminie Michałowice i zyskując patronat Wójta, Pana Krzysztofa Grabki.

     Serdecznie zapraszamy uczniów interesujących się historią, poezją, piszących własne wiersze, lubiących tworzyć prace plastyczne i, co ważne, chcących zaprezentować innym efekty swoich działań, do udziału

w tegorocznej edycji konkursu. Przypominamy uczestnikom i opiekunom, że tematem konkursu jest, jak dawniej, Bój pod Pęcicami, a nie szeroko pojęte Powstanie Warszawskie. Jest to ważne ze względu na właściwy zakres tematyczny przygotowywanych przez młodzież prac.

ORGANIZATOR:

Publiczne Gimnazjum im . Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

Regulamin