BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Aleksander Janowski - ten, co kochał i uczył kochać Ziemię Ojczystą

2017-11-05

21 października 2017 r., na terenie naszego ZSO, odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionego kamienia upamiętniającego miejsce pochówku Aleksandra Janowskiego, „tego, co kochał i uczył kochać Ziemię Ojczystą”. Aleksander Janowski „Wujek” (1866-1944) – pisarz, publicysta, podróżnik, społecznik, pedagog, współtwórca w 1906 r. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Organizatorem uroczystości było Towarzystwo „Komorowianie” we współpracy z przedstawicielami szkoły. W dalszej części uroczystości przybyli goście mogli obejrzeć film o Aleksandrze Janowskim, autorstwa naszych licealistów oraz wysłuchać gawędy o nim, która została poprowadzona przez pana Włodzimierza Majdewicza, wiceprezesa Oddziału Stołecznego PTTK.

Następnie Towarzystwo „Komorowianie” zaprezentowało dotychczasowe efekty prowadzonego przez siebie projektu „Dolina Utraty 2.0” – spływy kajakowe na Utracie i wycieczki rowerowe wzdłuż niej.

Na koniec przypomniano zasadę przyświecającą Aleksandrowi Janowskiemu, którą i my powinniśmy się kierować: „Przez poznanie kraju do jego ukochania”.

Daniel Wolborski

Film " o Aleksandrze Janowskim"