BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dzień Edukacji Narodowej

2016-10-24

Gala z okazji święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty odbyła się w naszej szkole 17 października. W tym roku za szczególne osiągnięcia na polu edukacji Pani Katarzyna Wołek otrzymała nagrodę wójta gminy Michałowice. Natomiast Pani Ewa Libiszewska, Pani Edyta Pająk, Pan dyrektor Wojciech Bentyn i Pan Marcin Jagiełło zostali uhonorowani nagrodą dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

Część oficjalną uroczystości dopełniło ślubowanie klas pierwszych. Później Samorząd Uczniowski zaprezentował część artystyczną. W tym roku bawiliśmy się w Familiadę. Rywalizowały dwie drużyny złożone z nauczycieli reprezentujących nauki ścisłe i humanistyczne. Humaniści musieli wykazać się wiedzą z nauk ścisłych. Umysły ścisłe, dla odmiany, wiedzą humanistyczną. Po zaciętym pojedynku – humaniści górą.  Gratulujemy!

Mikołaj Jaruga IIGA