BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Ewaluacja zewnętrzna

2016-10-11

W dniach 11 – 21 października 2016 r. przeprowadzana jest zewnętrzna ewaluacja problemowa w obszarze „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Badanie prowadzone jest przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie przy pomocy ankiet, wywiadów i obserwacji.
Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety on–line w dniu 13 października 2016 r. w godz. 8.00 – 22.00. Informacje dotyczące adresu internetowego, kodu PIN oraz procedury wypełnienia ankiety zostaną podane za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Badanie zostanie przeprowadzone na próbie pełnej rodziców uczniów klas II i III gimnazjum, pozostałym rodzicom umożliwia się udział w badaniu. W tym dniu będzie również dostępna wersja papierowa ankiety, którą będzie można pobrać i wypełnić w godzinach pracy sekretariatu szkoły – od godz. 8.00 do 15.30.

Dyrekcja