BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Informacje dotyczące rekrutacji w Gmninie Miichałowice

2017-02-26

Zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi wprowadzającymi reformę edukacji, szkoły w Gminie Michałowice czekają zmiany.  Wszystkie dotychczas sześcioklasowe szkoły podstawowe staną się ośmioklasowymi szkołami podstawowymi. Nie zmienią się natomiast ich obwody. Na skutek zmian w szkołach pojawią się VII a w kolejnym roku szkolnym także VIII klasy.

Gimnazja w Komorowie i Nowej Wsi nie będą prowadziły naboru do I klas, pozostałe klasy będą kontynuować naukę aż do wygaśnięcia gimnazjum czyli do 31 sierpnia 2019 roku.  Więcej..
 

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dostosowania planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 

Obwody szkół w Gminie Michałowice