BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Komorowski SMOK działa prężnie

2017-12-11

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Polski Związek Koszykówki przy współpracy z Urzędem Gminy Michałowice realizuje działania ośrodka SMOK w naszej szkole. Od września na terenie naszej Szkoły realizowana są zajęcia koszykówki, tak jak przed wakacjami w ramach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki dla chłopców .
SMOK to projekt upowszechniania koszykówki realizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki przy wsparciu Gminy Michałowice. Zainteresowanie w naszej szkole jest ogromne i jak wszystkim wiadomo w tej dyscyplinie odnosimy bardzo duże sukcesy.

Głównymi celami Programu są :

1. Przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci i młodzieży uczestniczących w realizacji Programu.
      2. Nauka i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę.
      3. Nabór i selekcja dzieci i młodzieży do koszykówki.
      4. Doskonalenie nauczycieli WF, instruktorów i trenerów.
     5. Podniesienie poziomu organizacyjnego i szkoleniowego klubów.
     6. Organizacja masowych imprez koszykarskich.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki. Uczestnicy programu trenują na profesjonalnym sprzęcie ( dryblerki, piłki do koszykówki ). Ponadto nauczyciel Grzegorz Tomaszewski w ramach programu SMOK uczestniczy w szkoleniach dla trenerów.