BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Nauczyciele czytają dzieciom

2016-04-25

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i z okazji „Międzynarodowego dnia książki dla dzieci” 14.04.2016 w Bibliotece Gimnazjum i Liceum w godzinach 13.00-14.30 zorganizowaliśmy akcję „Nauczyciele czytają dzieciom ze świetlicy”. Zaproszenie do wspólnego czytania  przyjęli: Pani dyrektor Małgorzata Głodowska, Pan dyrektor ds. Gimnazjum Wojciech Bentyn, Pan dyrektor ds. Szkoły Podstawowej Sławomir Rymuza oraz nauczyciele nauczania zintegrowanego Pani Ewa Ciechomska, Pani Anna Kacprzak, Pani Małgorzata Pajączek. Zaproszeni goście czytali z podziałem na role fragmenty książki Marcina Pałasza „Wakacje w wielkim mieście”.  Lektura ta spodobała się nie tylko słuchaczom, ale i czytającym, co można było zauważyć po zainteresowaniu i zadowoleniu tych pierwszych oraz ogromnej spontaniczności i zaangażowaniu tych drugich. Wszyscy świetnie się bawili, co doskonale obrazują zamieszczone poniżej zdjęcia. Spotkanie prowadziły panie z biblioteki Gimnazjum i Liceum Ludwika Dwórska i Katarzyna Mikulska przy współudziale i pomocy pań wychowawczyń pracujących w świetlicy szkolnej. Wprowadziły one uczestników w treść czytanej powieści, a w trakcie spotkania prowadziły z nimi dialog na temat wysłuchanych treści, aby utrwalić, to co dzieci usłyszały i rozbudzić ich ciekawość. Na zakończenie uczniowie wręczyli nauczycielom pamiątkowe zakładki do książek, a wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani cukierkami.

Katarzyna Mikulska