BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Prezentacja projektów Mazowieckiego programu stypendialnego

2016-06-22

stypendia    flaga

We wtorek 21 czerwca odbyła się prezentacja projektów z Mazowieckiego programu stypendialnego - najlepsza inwestycja w człowieka.

Jako pierwszy projekt pokazał Mikołaj Jaruga z IGA, oto co powiedział na jego temat: "Mój projekt pt. "Kolorowa chemia dla najmłodszych" ma na celu pokazanie dzieciom w wieku przedszkolnym, jak naprawdę jest chemia. Dziś, ta piękna nauka źle nam się kojarzy, a przecież to od niej w wielkim stopniu zależy nasze życie." Opiekunem projektu jest P. dr Halina Kość. 

Zaprezentowano film z warsztatów i kilka interesujących eksperymentów.


Kolejną osobą prezentującą swój projekt była Natalia Żebrecka z klasy 1GC. W niezwykle interesujący sposób przedstawiła zebranym "Życie w kropli wody". Celem projektu było poznanie składu planktonu w wybranych akwenach, obserwacja warunków życia planktonu i poznanie czynników wpływających na jego zróżnicowanie. Przeprowadzała obserwacje mikroskopowe i pomiary właściwości wody. Zdjęcia obserwowanych pod mikroskopem organizmów znajdują się w poniższej prezentacji. Opiekunem projektu była p. Agata Dmoch-Hołody.

Prezentacja "Życie w kropli wody"

Film "Życie w kropli wody"


Julian Żebrecki z 1GC ze swadą zaprezentował zebranym "Jak zaprojektować robota, który pomoże człowiekowi w życiu codziennym". Wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli. Po zakończeniu prezentacji projektu, odpowiadał na wiele pytań zadawanych przez kolegów i koleżanki.

Był to niezwykle trudny do realizacji projekt. Julek nauczył się języka C++, uczestniczył w zajęciach z robotyki dla gimnazjalistów na Politechnice Warszawskiej, gdzie poznał programy sterujące pracą silników krokowych i serwomechanizmów, czujników koloru, dotyku, odległości.  Pogłębiał również znajomość języków angielskiego i niemieckiego. Efektem pracy Julka jest prototyp własnego robota sklepowego, a także roboty Line Follower - RoboRobo i Lego sorter - Mindstorms. Opiekunem projektu była p. Ewa Libiszewska.

Prezentacja „Stworzenie prototypu robota, pomagającego ludziom w codziennym życiu”

„Creating prototype of a robot supporting people in their everyday life” - prezentacja w języku angielskim

Film "Stworzenie prototypu robota, pomagającego ludziom w życiu codziennym"

Film możesz też obejrzeć na Youtube


Projekt geograficzno - językowy realizowała Halszka Bednarczyk z IGC. Dziewczyna zajmowała się tematem "Czynniki kształtujące rozmieszczenie ludności w krajach anglosaskich Ameryki Północnej". Halszka odkrywała zagadnienia związane z urbanizacją, gospodarką i kulturą Amerykanów, brała też udział w różnych warsztatach i spotkaniach. Napisała kilka artykułów, jeden został nawet opublikowany w biuletynie Gminy Michałowice i przetłumaczony na język angielski. Pracę zakończyła broszurą o Indianach, w której poruszyła problemy współczesnych plemion, przedstawiła ich historię i kulturę. Opiekunem projektu była p. Joanna Milczarska.

artykuł Halszki

Indianie - ludność rdzenna Ameryki Północnej - broszura


Kolejnym stypendystą, który przedstawił swój projekt był Wiktor Hikiert z klasy 1GC. Wiktor realizował projekt z zakresy matematyczno-informatycznego p.t ”Techniki kryptografii”. Zapoznał nas z takimi pojęciami jak kryptografia, kryptologia, kryptoanaliza. Omówił stosowane szyfry na świecie od starożytności do drugiej wojny światowej oraz obecnie. Dokładnie zaprezentował  maszynę szyfrującą Enigmę z II wojny światowej. Na podstawie modelu matematycznego opracował program, który symuluje jej działanie.
Opiekunem projektu była p. Bożena Danieluk.

Prezentacja (format odp)


Magdalena Piskorska przedstawiła swój projekt  „Awifauna Komorowa i okolic”, co oznacza, że w ramach swojego projektu chciała poznać gatunki ptaków występujące  w najbliższej okolicy. Dlatego prowadziła obserwacje przy użyciu lornetki, robiła fotografie, zbierała pióra i nagrywała głosy ptaków.

Projekt Magdy zakładał też propagowanie wiedzy o tym, jak powinniśmy prawidłowo dokarmiać ptaki zimą, dlatego wcześniej przedstawiła w wybranych klasach prezentację na ten temat. Magda podjęła też działania praktyczne na rzecz tej grupy zwierząt, przygotowała karmniki i budki lęgowe, a zimą sama dokarmiała ptaki. Opiekunem projektu była p. Agata Dmoch-Hołody.

Prezentacja  "Awifauna Komorowa i okolic"

Głosy ptaków: kapturka, szpak, wróbel 

Kapturka

Szpak

Wróbel


Natomiast uczennica klasy 1GC Zuzia Orzechowska przedstawiła efekt swojej pracy na forum klasy. Tytuł projektu Zuzi to "European Dream". Uczennica poprzez uczestnictwo w kursie informatycznym zapoznała się z możliwościami oprogramowania umożliwiającymi wykorzystanie m.in. efektów specjalnych w projekcie multimedialnym. Zuzia poznała różne programy umożliwiające wykorzystanie w praktyce technologię informacyjno-komunikacyjną.
Na forum klasy zaprezentowała samodzielnie zrealizowany film z wybranym przez siebie podkładem muzycznym.
Film bardzo się spodobał, czego dowodem były duże brawa i powtórzenie prelekcji.
Opiekunem projektu była p. Katarzyna Betlińska.