BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Projekt edukacyjny "Dzień Bezpiecznego Internetu -TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI"

2018-01-30

W związku z „Dniem Bezpiecznego Internetu -TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI” 

w Zespole Szkół Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

organizowany jest projekt edukacyjny TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018

pod hasłem: "Dwa światy - ci sami znajomi"

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 05.02.- 09.02.2018 r.

Projekt zarejestrowany został na stronie internetowej: www.saferinternet.pl , dzięki czemu szkoła uzyska pakiet materiałów profilaktycznych oraz informacyjnych potrzebnych do prowadzenia zajęć.

Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli ZSO w Komorowie. W młodszych klasach zajęcia sfinansowane będą z budżetu Gminy Michałowice  i przeprowadzone przez specjalistę, współpracującego wiele lat z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę-p. Piotra Deputowskiego oraz psychologa i pedagoga szkolnego. Dla uczniów liceum zostaną przeprowadzenie przez nauczycieli lekcje wychowawcze z wykorzystaniem scenariuszy (edukacyjne filmy, prezentacje, quizy, rebusy, krzyżówki, plakaty).

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU:

-warsztaty edukacyjne dla wszystkich klas

-przygotowanie gazetek szkolnych we współpracy z Samorządem Uczniowskim

-konkurs z nagrodami na najlepszą ulotkę informacyjną- dla uczniów kl. IV-VII

-ankieta ewaluacyjna dla uczniów

WPROWADZENIE

Współczesny człowiek żyje w dwóch światach: rzeczywistym i cyberprzestrzeni. I właśnie w  cyberprzestrzeni bardzo często umieszcza swoją wiedzę, przenosi do niej znane sobie instytucje, dzieli się marzeniami i obawami. Tym drugim światem coraz częściej, zwłaszcza dla młodych ludzi staje się Internet.

Internet jako medium, jest coraz bardziej powszechny, niesie ze sobą wiele korzyści, których istnienie jest niezaprzeczalne. Jednakże obok wspomnianych korzyści Internet jest również narzędziem, mogącym nieść wiele zagrożeń, na które szczególnie narażone są osoby przyjmujące bezkrytycznie wszelkie zamieszczane tam informacje tym również informacje mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.      

ODBIORCY

 - uczniowie klas szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum

CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ

 - wypracowanie metod i sposobów minimalizacji zagrożeń związanych z typowymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internet takimi jak:

- cyberprzemoc

- prywatność

- publikacja zdjęć i materiałów filmowych

- nadużywanie smartfonów i telefonów komórkowych.

SZCZEGÓŁOWE CELE ZAJĘĆ:

Uzyskanie przez uczniów wiedzy dot. niżej wymienionych zagadnień:

  • cyberprzemoc - określenie czym jest cyberprzemoc, a także omówienie metod minimalizacji skutków cyberprzemocy, a zwłaszcza zwrócenie uwagi na profilaktykę rówieśniczą, czyli czynności, jakie mogą podjąć koledzy i koleżanki osoby przekodowanej, aby jej pomóc.
  • omówienie zasad publikowania zdjęć w internecie ze szczególnym zwróceniem uwagi na umieszczanie wizerunku innej osoby.
  • omówienie typowych zagrożeń związanych z nadużywaniem telefonu komórkowego, a zwłaszcza smartfona

Psycholog- Magdalena Petrykowska-Uznańska

Pedagog- Ilona Effler