BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Rekolekcje wielkopostne ZSO w Komorowie

2017-03-14

Rekolekcje wielkopostne ZSO w Komorowie 20 - 22 marca 2017 r.  

20 marca (poniedziałek) – Szkoła – sala gimnastyczna
8.00 – 8.45 klasy 4-6
8.00 – 8.45 klasa „0” (stołówka – szkoła)
8.55 – 9.40 klasy 1-3
9.50 – 11.00 liceum
11.50 – 12.55 gimnazjum

21 marca (wtorek) – Kościół
8.00 – 9.20 klasy 4-6 (spowiedź)
8.00 – 8.45 klasa „0” (stołówka – szkoła)
9.40 – 10.35 klasy 1-3 (nabożeństwo)
10.45 – 11.30 gimnazjum (spowiedź)
11.50 – 12.35 liceum (spowiedź)

22 marca (środa) – Kościół
8.55 – Msza św. klasy 4-6
9.50 – Msza św. klasy 1-3
10.45 – Msza św. gimnazjum
11.50 – Msza św. liceum

Zajęcia lekcyjne odbywają się wg planu.
W czasie rekolekcji oraz w drodze do Kościoła i z powrotem opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele.
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach przebywają w tym czasie w świetlicy (kl. 1-3) lub w bibliotece (kl. 4-6 oraz gimnazjum i liceum).
Kursy autobusu wg stałego rozkładu.
Świetlica i stołówka funkcjonuje bez zmian.