BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

2016-09-16

W dniach 19 - 21 września odbędą się zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych pt. "Budowanie zespołu klasowego, profilaktyka zachowań ryzykownych (uzależnień od substancji psychoaktywnych m.in. dopalaczy)".

19.09.2016 godz. 8.55 - 13.40 - klasa 1GB

20.09.2016 godz. 8.00 - 12.35 - klasa 1GC

21.09.2016 godz. 8.00 - 12.35 - klasa 1GA

Zajęcia odbywać się będą w obecności wychowawcy.

Pozostałe godziny zajęć odbywają się zgodnie z planem lekcji.