BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

 

I PÓŁROCZE     04.09.2017 - 22.12.2017 r.  

1.  Rada pedagogiczna - szkoleniowa  28.08.2017 r.  (poniedziałek)
1.  Rada pedagogiczna  30.08.2017 r.  (środa)
1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018  04.09.2017 r.  (poniedziałek)
2.  Rada pedagogiczna  14.09.2017 r.  (czwartek)
3.  Zebranie z rodzicami  14.09.2017 r.  (czwartek)
4.  Rada pedagogiczna (analiza opinii i orzeczeń)   X/XI 2017
5.  Dzień otwarty  08.11.2017 r. (środa)
6.  Dzień otwarty  06.12.2017 r. (środa)
8.  Powiadomienie o przewidywanych ocenach za I półrocze (forma pisemna)  18.12.2017 r. (poniedziałek)
9.  Rada klasyfikacyjna po I półroczu  21.12.2017 r. (czwartek)
10.  Zebrania z rodzicami  21.12.2017 r. (czwartek)
7.  Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2017 r. - 1.01.2018 r.

 

II PÓŁROCZE    02.01. - 22.06.2018 r.

1.  Ferie zimowe  15-28.01.2018 r.
2.  Dzień otwarty  07.02.2018 r. (środa)
3.  Rada pedagogiczna (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli - dotyczy egz. gimnazjalnego)  marzec 2018
5.  Wiosenna przerwa świąteczna   29.03-3.04.2018 r.
4.  Dzień otwarty   04.04. 2018 r. (środa)
6.  Egzamin gimnazjalny  18.04.2018 r. - cz. humanistyczna
 19.04.2018 r. - cz. mat.-przyrod.
 20.04.2018 r. - cz. językowa
7.  Dzień otwarty  09.05.2018 r. (środa)
8.  Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych (zebranie  z rodzicami)  30.05.2018 r. (środa)
9.  Rada klasyfikacyjna  14.06.2018 r. (czwartek)
10.  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014  22.06.2018 r. (piątek)
11.  Ferie letnie  23.06-31.08.2018 r.
 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.  Gimnazjum       W dniach przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
2.  ZSO (SP, G, LO)

2-3.11.2017 r. (czwartek, piątek)

30.04.2018 r. (poniedziałek)

02.05,  04.05. 2018 r. (środa, piątek)

01.06.2018 r. (piątek)


Kalendarz roku szkolnego 2016/17

I PÓŁROCZE     01.09.2016 - 13.01.2017 r.  

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017  01.09.2016 r.  (czwartek)
2.  Rada pedagogiczna  20.09.2016 r.  (wtorek)
3.  Zebranie z rodzicami  20.09.2016 r.  (wtorek)
4.  Rada pedagogiczna (analiza opinii i orzeczeń)  
5.  Dzień otwarty  09.11.2016 r. (środa)
6.  Dzień otwarty  07.12.2016 r. (środa)
7.  Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2016 r. - 1.01.2017 r.
8.  Powiadomienie o przewidywanych ocenach za I półrocze (forma pisemna)  09.01.2017 r. (poniedziałek)
9.  Rada klasyfikacyjna po I półroczu  12.01.2017 r. (czwartek)
10.  Zebrania z rodzicami  12.01.2017 r. (czwartek)

 

II PÓŁROCZE    04.01. - 24.06.2017 r.

1.  Ferie zimowe  13-26.02.2017 r.
2.  Dzień otwarty  08.03.2017 r. (środa)
3.  Rada pedagogiczna (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli - dotyczy egz. gimnazjalnego)  marzec 2017
4.  Dzień otwarty   05.04. 2017 r. (środa)
5.  Wiosenna przerwa świąteczna   13-18.04.2017 r.
6.  Egzamin gimnazjalny 19.04.2017 r. - cz. humanistyczna
20.04.2017 r. - cz. mat.-przyrod.
 21.04.2017 r. - cz. językowa
7.  Dzień otwarty  08.05.2017 r. (poniedziałek)
8.  Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych (zebranie  z rodzicami)  31.05.2017 r. (poniedziałek)
9.  Rada klasyfikacyjna  14.06.2017 r. (środa)
10.  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014  23.06.2017 r. (piątek)
11.  Ferie letnie  24.06-31.08.2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.  Gimnazjum       W dniach przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
2.  ZSO (SP, G, LO)

31.10.2016 r. (poniedziałek)

02.05.2017 r. (wtorek)

04.05 - 05.05. 2017 r. (czwartek, piątek)

16.06.2017 r. (piątek)