BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Nauczyciele

Grono pedagogiczne gimnazjum

Blok przedmiotów humanistycznych

Przedmiot

Ewa Filimon  język polski
Katarzyna Wołek  język polski
Daniel Wolborski  historia
Urszula Osińska  historia, WOS 
Renata Biłozór  plastyka, zajęcia artystyczne
Sławomir Rymuza  muzyka
ks. Bartosz Skawiński  religia
 s. Anna Kaczmarzyk  religia
Katarzyna Mikulska nauczyciel biblioteki

Blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Przedmiot

Dorota Bartnik  matematyka
Maria Betlińska  matematyka
Jan Frączek  matematyka. fizyka
Ewa Libiszewska  geografia, informatyka
Joanna Milczarska  geografia
Marcin Jagiełło  biologia
Agata Dmoch-Hołody  biologia
Halina Kość  chemia
Edyta Pająk  zajęcia techniczne

Blok językowy

Przedmiot

Monika Pawłowska  język angielski
Aneta Gradkowska  język angielski 
Ewa Engel  język  angielski
Mateusz Belniak język angielski
Jadwiga Pacyga  język  niemiecki
Danuta Irmińska  język  niemiecki
Anna Mucha  język  francuski

Wychowanie fizyczne

Wojciech Bentyn
Anna Górska - Zielińska
Grzegorz Tomaszewski