BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Honorowe krwiodawstwo

21 listopada w liceum miała miejsce kolejna akcja honorowego oddawania krwi zorganizowana jak zawsze przez Powiatowo - Miejski Klub Stowarzyszenia HDK RP w Pruszkowie. W akcji wzięli udział pełnoletni uczniowie liceum, pracownicy oraz osoby spoza szkoły. Uzyskano ponad 7 litrów krwi. Informacja o akcji jest również dostępna na stronie SHDK w Pruszkowie.