BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zakończenie nauki w trzecich klasach

W piątek 25 kwietnia pożegnaliśmy uroczyście kolejny, już osiemnasty, rocznik uczniów kończących nasze liceum.

Świadectwa ukończenia liceum uczniom klasy IIIA wręczają p. dyr. Małgorzata Głodowska, dyr. Kazimierz Kość i wychowawczyni, prof. Beata Jaroszewska.

Świadectwa ukończenia liceum uczniom klasy IIIB wręczają p. dyr. Małgorzata Głodowska, dyr. Kazimierz Kość i wychowawczyni, prof. Ewa Engel.

Świadectwa ukończenia liceum uczniom klasy IIIC wręczają p. dyr. Małgorzata Głodowska, dyr. Kazimierz Kość i wychowawczyni, prof. Jadwiga Mikitiuk.