BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

2018-10-26

Geograficzne spotkania na Krakowskim

25 października grupa uczniów pod opieką p. D. Smakulskiej uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Geografii UW nt. "Ziemia z perspektywy satelity - zastosowanie nowoczesnych technik teledekcyjnych w geografii".

W trakcie wykładu przedstawione zostały zdjęcia satelitarne obrazujące zjawiska zachodzące na Ziemi i omówiono możliwości ich wykorzystania do badania atmosfery, wód powierzchniowych, roślinności i geologii.