BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

2018-03-22

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

Kolejny raz, pod opieką p. D. Smakulskiej, uczestniczyliśmy w wykładzie na Wydziale Geografii UW.

Wykład dotyczył skutków ocieplenia klimatu Arktyki - kurczenia się lodowców i zlodzenia Oceanu Arktycznego oraz zaniku wieloletniej zmarzliny, czemu towarzyszy intensywne wydzielanie się metanu, bardzo silnego gazu cieplarnianego.