BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

2017-12-14

Geograficzne spotkania na Krakowskim

14 grudnia grupa uczniów pod opieką p. D. Smakulskiej uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW nt. "Gotyk na dotyk, miasto twierdza, Feniks powstały z popiołów - o polskich miastach i obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO".

Na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, która stanowi zestawienie obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego o "wyjątkowej powszechnej wartości" dla ludzkości, znajduje się ponad 1000 obiektów w 165 krajach. W Polsce takich obiektów jest obecnie 15.

Podczas spotkania zostały przedstawione zasady wpisu na Listę oraz przywołane były przykłady ze świata. Udaliśmy się także w wirtualną podróż po polskich obiektach, odkrywając ich  wyjątkowość i poznając okoliczności ich umieszczenia na Liście.