BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

2018-01-11

Geograficzne Spotkania na Krakowskim

11 stycznia grupa uczniów pod opieką p. D. Smakulskiej uczestniczyła w wykładzie na Wydziale Geografii UW pt. "Dwutygodniowa wiza do Krainy Uśmiechu - kilka słów o zadowoleniu z życia mieszkańców Tajlandii"

Tajowie zaliczani są do grupy narodów tzw. szczęśliwych. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób można zmierzyć poziom szczęścia, jakie kryteria bierze się pod uwagę oraz poznaliśmy wiele wskaźników opisujących zadowolenie z życia. Według jednego z nich - Wskaźnika Szczęśliwej Planety (HPI) - Tajlandia zajmuje 9 miejsce, a Polska 62 (na 140 badanych państw). Następnie udaliśmy się w wirtualną podróż po Tajlandii, poznając nie tylko bajkową przyrodę, ale również zwyczaje mieszkańców.