BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Kalendarium 2018/2019

Prawo

Dokumenty szkoły

Tu możesz zapoznać się z wybranymi dokumentami określającymi prawne zasady funkcjonowania szkoły. Najważniejszy z nich, to oczywiście Statut z licznymi załącznikami, który reguluje większość aspektów działania szkoły. Biorąc pod uwagę obszerność Statutu ZSO (ponad 100 stron) osobno prezentujemy też część załączników dotyczących Liceum.

Dokumenty są dostępne w formacie PDF.

Procedura postępowania wobec ucznia pełnoletniego z nieusprawiedliwioną absencją

Program profilaktyki

Program wolontariatu ZSO w Komorowie

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku

Regulamin korzystania z lodowiska

tutaj