BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Informacje Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Liceum w Komorowie uprzejmie przypomina o wpłatach.  

Z zebranych funduszy dokonywane są zakupy nagród książkowych dla najlepszych uczniów, ,

Rada Rodziców stara się również wspierać działania samorządu uczniowskiego poprzez zakup materiałów niezbędnych do organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych organizowanych przez uczniów.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe –

Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie

Nr konta  -  67 -8931 0003-0738- 7993- 4000- 0001

Wysokość   składki  wynosi 100 zł

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.