BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

O szkole

Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś
Budynek nr. 1

Liceum Ogólnokształcące w Komorowie powstało z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej Andrzeja Fabianowskiego w odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony mieszkańców naszej miejscowości edukacją ponadpodstawową na miejscu. Dzięki  przychylności władz gminy Michałowice, obok już istniejącego, wybudowano wkrótce nowy budynek szkolny, który został oddany do użytku 1 . września 1993. W nim to właśnie rozpoczęli naukę pierwsi licealiści.

Od samego początku liceum komorowskie było „oczkiem w głowie” dyrektora i władz samorządowych. Już w pierwszym roku istnienia została zainicjowana wymiana międzyszkolna z partnerską wobec gminy Michałowice szwajcarską gminą Köniz. W lipcu 1994 grupa uczniów LO wyjechała na cały miesiąc do Szwajcarii, potem szwajcarscy partnerzy przyjechali do nas z rewizytą.

Księgozbiór biblioteki – obecnie biblioteki gimnazjalno-licealnej – szybko wzbogacał się o lektury dla szkoły średniej, przybywało wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pracowniach. Uczniowie liceum od początku uczyli się języków obcych – angielskiego, niemieckiego i w pierwszych latach – rosyjskiego, później oferta szkoły wzbogaciła się o język francuski.

Od początku istnienia liceum zaczęły tworzyć się w nim pewne zwyczaje i tradycje. Jedną z nich były „białe szkoły”, lutowe wyjazdy na narty; inne to organizowane corocznie obozy integracyjne dla klas pierwszych czy wspólne szkolne kolędowanie ostatniego dnia nauki przez Bożym Narodzeniem.

W latach 1996-2007 dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących była Elżbieta Gradowska, obecnie funkcje tę pełni Małgorzata Głodowska. Zastępcą dyrektora zespołu do spraw LO jest (od 1997 roku) Kazimierz Kość.

Baza szkoły systematycznie się poprawiała. W 1995 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny (obecnie w całości do dyspozycji liceum), w 1999 roku wspaniałą halę sportową, a 2002 nowoczesny kompleks boisk.

W roku szkolnym 2012/2013 w komorowskim liceum uczyło się 230 uczniów i uczennic, oraz pracowało 22 nauczycieli.

Budynek nr. 2
Budynek nr. 3
Hala sportowa
Kompleks boisk

Jesteśmy dumni

LO w Komorowie jest szkołą małą i kameralną, to je odróżnia od miejskich szkół – molochów. Choć mieści się w zespole szkół, komorowska młodzież nie jest anonimowa – dyrekcja i nauczyciele znają i rozpoznają każdego. Pedagog szkolny także dociera do wszystkich z pomocą i radą. Podobnie, budynek szkolny, wtopiony w zieleń sosen, zachęca, by tu przyjść.

 W ciągu 20 lat istnienia wypracowaliśmy wysoki poziom nauczania, czego dowodem są finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (Olimpiady Geograficznej. Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego, Chemicznej, Biologicznej i Ekologicznej), wielu uczestników olimpiad szczebla okręgowego, wyróżnienia w konkursach (ortograficznych, recytatorskich, języka angielskiego, Międzynarodowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, matematycznym „Kangurze”). O bardzo dobrym poziomie nauczania świadczą też coroczne wyniki rekrutacji na wyższe uczelnie państwowe. Nasi absolwenci studiują na Uniwersytecie Warszawskim, UKSW, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Politechnice Warszawskiej, SGH, SGGW i innych uczelniach.

Najlepsi absolwenci otrzymują wspaniałe nagrody, fundowane przez Dyrektora Szkoły oraz Wójta Gminy Michałowice, a co roku jeden uczeń lub uczennica zostaje wyróżniony stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wielką chlubą szkoły jest zainicjowany w 2007 roku i prowadzony co roku projekt współpracy międzynarodowej. W ramach tego projektu grupa uczniów naszego liceum co roku wyjeżdża do Zwolle w Holandii, gdzie mieści się partnerskie Gymnasium Celeanum. Tam realizuje projekt tematyczny w języku angielskim i oczywiście poznaje kulturę, przyrodę i życie tego pięknego kraju. Inna grupa naszej młodzieży, też każdego roku, realizuje projekt w Skarnes, w Norwegii. W kwietniu każdego roku uczniowie z tych dwóch krajów przyjeżdżają do Polski w ramach rewizyty.

Oprócz tego projektu nasza szkoła organizuje liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne – wspomniane już obozy integracyjne dla pierwszoklasistów, wycieczki klasowe, wycieczki ogólnoszkolne (np. do Paryża) oraz zagraniczne wyjazdy edukacyjne, połączone z nauka języków. Te wyjazdy edukacyjne jak dotychczas zawiodły nas dwukrotnie do Niemiec, do Belgii, Holandii, Norwegii, Irlandii, kilkakrotnie do Wielkiej Brytanii. W roku 2002/2003 odbyła się wymiana dwustronna naszego liceum z niemiecką szkołą w Kreuzau.

Bardzo bogaty jest kalendarz stałych szkolnych imprez. Poza wymienionymi wcześniej są to od wielu lat spektakle z okazji Święta Niepodległości, studniówki, udział młodzieży w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, uroczyste pożegnania absolwentów, czy organizowany przez Samorząd Uczniowski „Wieczór Talentów”, gdzie każdy uzdolniony uczeń / uczennica może zaprezentować swoje umiejętności wokalne, taneczne, plastyczne etc. przed szeroką publicznością. W pracę samorządu angażuje się wielu chętnych uczniów. Co roku są też chętni do pracy jako wolontariusze (szczególnie przy pomocy w nauce słabszym uczniom ze szkoły podstawowej czy organizacji zabawy karnawałowej dla maluchów).

LO w Komorowie oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych, na których młodzież rozwija swoje umiejętności i zainteresowania. Są to koła przedmiotowe i zajęcia sportowe. Nasi uczniowie mają szansę oglądać słynny reaktor atomowy w Świerku, uczestniczyć w zajęciach Festiwalu Nauki, Akademii Filmowej czy lekcjach muzealnych, a także oglądać w oryginale spektakle brytyjskich zespołów teatralnych. Obecnie, po nowej reformie programowej, która dotarła do szkół ponadgimnazjalnych, mamy w ofercie dla poszczególnych profili nauczania bardzo interesujące przedmioty uzupełniające, skorelowane z daną ścieżką kształcenia. Są to edukacja filmowa, technika cyfrowa w fotografii i filmie czy informatyka w naukach przyrodniczych.

Szkoła dba również o rozwój fizyczny swoich wychowanków. Uczniowie mają do dyspozycji boiska, siłownię, salę pingpongową i sale gimnastyczne. Drużyny z LO zajmują wysokie lokaty w zawodach szczeblach powiatowego i międzypowiatowego. Chlubą zespołu szkół jest znakomita drużyna koszykarska, która w roku szkolnym 2012/2013 zajęła wysokie V. miejsce w Mistrzostwach Polski.

Dzień powszedni

Choć plan lekcji bywa obszerny, jak to w liceum, nauka może być przyjemna. Informatyki uczymy się w pracowni komputerowej, chemii – w świetnie wyposażonej pracowni chemicznej. Wszystkie sale lekcyjne mają stałe łącze z Internetem, w coraz większej ich liczbie znajduje się rzutnik komputerowy czy odtwarzacze DVD. W pracowni biologicznej uczniowie mogą obcować z żywymi zwierzętami. Wiele lekcji odbywa się w grupach.

A na przerwie… Dzięki systemowi monitoringu możemy czuć się bezpiecznie. Do dyspozycji są sklepik szkolny i dobrze zaopatrzony bufet. Chętni mogą kupić sobie obiad. W razie potrzeby pomocy udzieli pielęgniarka lub lekarz szkolny.

Absolwenci o nas nie zapominają. Wpadają porozmawiać z dawnymi nauczycielami, przychodzą na lekcje wychowawcze, by młodszym kolegom opowiadać o swoich studiach czy pracy. Mamy nadzieję, że świadczy to o sympatii dla szkoły i dobrej atmosferze, którą pamięta się również po latach.

 

Danuta Irmińska

Danuta Smakulska - Kołeczek