BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia (wniosek rodzica)