BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH