BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Rekrutacja

Nasza oferta dla kandydatów do liceum na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z podstawą programową obowiązującą obecnie w liceum, nauka większości przedmiotów ogólnych kończy się po pierwszej klasie, a od klasy drugiej wchodzą przedmioty rozszerzone i uzupełniające wybierane przez uczniów. Po czterech latach doświadczeń z nową podstawą programową wiemy, że wybór kierunku kształcenia już na etapie rekrutacji do liceum jest dla wielu uczniów przedwczesny, a zatem bardzo często nietrafiony. Dlatego proponujemy kandydatom znacznie lepsze rozwiązanie pozwalające odłożyć ostateczną decyzję o wyborze kierunku kształcenia o prawie rok (do końca marca 2018). W klasach pierwszych będziemy zatem realizować wyłącznie ogólny program podstawowy obowiązujący dla wszystkich, a od początku klasy drugiej każdy uczeń wybierze sobie jeden z oferowanych przez szkołę kierunków:  

  • Humanistyczno - filmowy (rozszerzone: język polski, historia, geografia + przedmioty uzupełniające: edukacja filmowa, technika cyfrowa w fotografii i filmie)
  • Matematyczno - informatyczny (rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka)
  • Przyrodniczy (rozszerzone: chemia, biologia + przedmiot uzupełniający: informatyka w naukach przyrodniczych)

Zajęcia te będą realizowane w grupach międzyoddziałowych o liczebności 7 - 16 osób, ponadto dla wszystkich język angielski oraz jako drugi francuski albo niemiecki.

Jesteśmy pewni, że obecnie zaproponowany model kształcenia w liceum będąc bardziej elastycznym niż model ukierunkowanych klas jest przyjaźniejszy dla uczniów i spotka się z ich uznaniem. Podobny model był zresztą już stosowany w naszym liceum, lata temu, jeszcze w systemie czteroletnim i zdecydowanie się sprawdzał.

Nasza oferta dla uczniów została tak skonstruowana, aby oprócz standardowych zajęć zapewnić możliwość rozwijania własnych zainteresowań i interdyscyplinarność. Doskonale wiemy, że żyjemy w XXI wieku i dlatego chcemy zapewnić każdemu uczniowi komplet zajęć rozwijających najważniejsze kompetencje dzisiaj niezbędne w wybranych dziedzinach życia i nauki. Poczynając od drugiej klasy oprócz przedmiotów rozszerzonych przewidzieliśmy przedmioty uzupełniające, zarówno te wynikające z podstawy programowej, jak i dodatkowe realizowane według autorskich programów dostosowanych do specyfiki wybranego kierunku.

I tak dla kierunku humanistyczno - filmowego będą to "Edukacja filmowa" oraz "Technika cyfrowa w fotografii i filmie" - przedmioty dedykowane dla humanistów. Program pierwszego z nich uwzględnia różne zagadnienia filmoznawcze realizowane w oparciu o projekcje filmowe, prelekcje, projekty i warsztaty, a także wyjazdy na lekcje do kina Muranów. Drugi z tych przedmiotów to z kolei zajęcia z komputerami, gdzie można będzie między innymi nauczyć się robić lepsze zdjęcia, przetwarzać je cyfrowo, publikować, zmontować ciekawie film itp.

"Informatyka w naukach przyrodniczych" to autorski przedmiot uzupełniający dedykowany dla kierunku przyrodniczego. W programie ujęto wybrane zagadnienia z podstawy programowej rozszerzonej informatyki, dopasowane pod kątem przedmiotów przyrodniczych. Przewidujemy także między innymi podstawy programowania w C++, użytkowanie sieci komputerowych i wybranych programów pomocnych w naukach przyrodniczych i technicznych.

Jeżeli żadna z proponowanych przez nas kombinacji przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym Ciebie nie satysfakcjonuje, nie przejmuj się: na maturze w 2020 roku możesz zdawać dodatkowo dowolne (oczywiście spośród przewidzianych w stosownych przepisach), wybrane przez Ciebie przedmioty! A właśnie w naszym liceum masz wyjątkową szansę rozwijać swoją wiedzę korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, wybranych dobrowolnie przez Ciebie, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i potrzebami, na których możesz przygotowywać się do matury i studiów na dowolnym kierunku. Nasi uczniowie odnosili sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach, m.in. geograficznej, chemicznej, filozoficznej, ochrony środowiska, polonistycznej.

My proponujemy Ci szansę, reszta zależy od Ciebie!