BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Rekrutacja

Nasza oferta dla kandydatów-absolwentów gimnazjum- na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z podstawą programową obowiązującą obecnie w liceum, nauka większości przedmiotów ogólnych kończy się po pierwszej klasie, a od klasy drugiej wchodzą przedmioty rozszerzone i uzupełniające wybierane przez uczniów. Proponujemy kandydatom rozwiązanie pozwalające odłożyć ostateczną decyzję o wyborze kierunku kształcenia o rok (do końca marca 2020). W klasach pierwszych będziemy zatem realizować wyłącznie ogólny program podstawowy obowiązujący dla wszystkich, a od początku klasy drugiej każdy uczeń wybierze sobie jeden z oferowanych przez szkołę kierunków:  

  • Humanistyczno - filmowy (rozszerzone: język polski, historia, geografia + przedmiot uzupełniający: edukacja filmowa)
  • Matematyczno - informatyczny (rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka + przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo)
  • Przyrodniczy (rozszerzone: chemia, biologia + przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo i zajęcia innowacyjne: chemia w kryminalistyce)

Zajęcia będą realizowane w grupach międzyoddziałowych o liczebności 7 - 16 osób, ponadto dla wszystkich język angielski (z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania) oraz jako drugi francuski albo niemiecki.

 

Nasza oferta dla kandydatów-absolwentów szkoły podstawowej- na rok 2019/2020

Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w czteroletnim liceum przedmioty rozszerzone rozpoczynają się już w pierwszej klasie i będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

Zniesiono obowiązek realizacji przedmiotów uzupełniających (historia i społeczeństwo) i wprowadzono obowiązek realizacji w klasie pierwszej jednego spośród przedmiotów: filozofia, plastyka lub muzyka (na podstawie decyzji dyrektora). 

Tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym wynosi 22 godz.

Nasza oferta dla kandydatów - absolwentów szkoły podstawowej - na rok szkolny 2019/2020 wygląda następująco:

  • kierunek humanistyczny (rozszerzone: język polski, język angielski i historia)
  • kierunek matematyczno – fizyczny  (rozszerzone: matematyka, fizyka i język angielski)
  • kierunek matematyczno - geograficzny (rozszerzone matematyka, geografia i język angielski)
  • kierunek przyrodniczy (rozszerzone: biologia i chemia oraz zajęcia innowacyjne: chemia w kryminalistyce)

Jako drugi język uczniowie wybierają francuski lub niemiecki.

 

My proponujemy Ci szansę, reszta zależy od Ciebie!