BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Ważne terminy

Ważne terminy w rekrutacji na rok szkolny 2019/20.

   
Termin od Termin do
28 marca   Dzień Otwartych Drzwi dla kandydatów, godz. 18.00
13 maja 20 maja Przyjmowanie podań od kandydatów do pierwszej klasy na rok szk. 2019/20
17 czerwca 19 czerwca Możliwość dokonania zmiany szkoły
21 czerwca 28 czerwca Przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o egzaminie gimnazjalnym.
16 lipca, do 12:00   Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
16 lipca 24 lipca Potwierdzenie woli nauki w LO, składanie oryginałów dokumentów
25 lipca, do 12:00   Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych