BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Ważne terminy

Ważne terminy w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

   
Termin od Termin do
10 maja 18 maja Przyjmowanie podań od kandydatów do pierwszej klasy na rok szk. 2018/2019
22 czerwca 27 czerwca Przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o egzaminie gimnazjalnym.
6 lipca, do 12:00   Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
6 lipca 12 lipca Potwierdzenie woli nauki w LO, składanie oryginałów dokumentów
12 lipca, do 16:00   Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych