BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Ważne terminy

Ważne terminy w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

   
Termin od Termin do
08 maja 19 maja Przyjmowanie podań od kandydatów do pierwszej klasy na rok szk. 2017/2018
23 czerwca 28 czerwca Przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o egzaminie gimnazjalnym.
5 lipca, do 16:00   Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
6 lipca 14 lipca Potwierdzenie woli nauki w LO, składanie oryginałów dokumentów
14 lipca, do 16:00   Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych