BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Pozostałe

2018/2019

Pozostałe

2017-2018

Podsumowanie konkursu czytelniczego kl. 1-3 SP biblioteka

Dnia 6 czerwca 2018 r. odbył się uroczysty apel podsumowujący konkurs czytelniczy dla klas 1-3 zorganizowany przez bibliotekę Szkoły Podstawowej w Komorowie.

Laureaci konkursów ze znajomości baśni H.Ch. Andersena otrzymali piękne nagrody książkowe z dedykacją, które wręczyli dyrektorzy naszej szkoły.

Sponsorem nagród książkowych była Rada Rodziców, za które bardzo dziękujemy. Spotkanie uświetniła grupa teatralna „Kurtynka”, która przedstawiła inscenizację „Baśnie Andersena”.

Występ wszystkim się podobał i był nagrodzony gromkimi brawami. Dyrektor szkoły pogratulował laureatom i wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, podziękował również organizatorom konkursu i grupie teatralnej „Kurtynce” za piękny i ciekawy występ.

W imieniu organizatorów konkursu dziękuję wszystkim uczestnikom i zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

 

Tekst i zdjęcia M. Glinicka

Konkurs czytelniczy 4-7

5 czerwca odbyło się w bibliotece szkolnej podsumowanie konkursu pt. "Prezentacja czytelnicza" dla klas 4-6. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców SP. Laureatom konkursu gratulujemy i zachęcamy innych uczniów do wzięcia udziału w konkursach bibliotecznych w przyszłym roku szkolnym.
 
organizator konkursu - nauczyciel bibliotekarz p. Zofia Siemieniuk

Konkursy czytelnicze - biblioteka SP

Biblioteka Szkoły Podstawowej w ramach Miesiąca Bibliotek zorganizowała konkursy czytelnicze dla uczniów klas I – III. W konkursach brali udział chętni uczniowie tych klas. Organizatorami konkursów czytelniczych byli nauczyciele: p. E. Ciechomska, p. M. Pajączek, p. M. Glinicka.

Klasy pierwsze miały za zadanie samodzielnie w czasie lekcji wykonać pracę plastyczną na temat – „Postać z baśni H. Ch. Andersena”.

W klasach drugich odbył się konkurs głośnego czytania fragmentu dowolnej baśni H. Ch. Andersena.

W klasach trzecich konkurs przebiegał w dwóch etapach. Etap pierwszy był to test ze znajomości baśni H. Ch. Andersena. Etap drugi to turniej wiedzy ze znajomości baśni i biografii H. Ch. Andersena.

Laureaci konkursu

Tekst i zdjęcia M. Glinicka

 

REGULAMIN KONKURSU plastycznego, czytelniczego i wiedzowego dla klas I - III

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy” (edycja IX - 2018r.)

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy” (edycja IX - 2018r.)

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby z różnych zakątków całego świata do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Bł. Bolesława – wychowawczyni na nasze czasy” (edycja IX - 2018r.)

Regulamin

Plakat

s. Jana

Konkurs czytelniczy dla klas 4-7

Biblioteka szkolna ogłasza dla chętnych uczniów z klas 4-7 konkurs pt. "Prezentacja czytelnicza".
Prezentację ulubionej książki należy przygotować pisemnie lub ustnie i przedstawić do 28 marca 2018 r.
Regulamin konkursu dostępny w bibliotece szkolnej. 
 
organizator konkursu : nauczyciel bibliotekarz p. Zofia Siemieniuk

Wyniki konkursu biblijnego

Wyniki konkursu biblijnego

s. Jana Aneta Morzyc

Pozostałe

2016-2017

Wyniki Szkolnego konkursu plastycznego "Moja wymarzona szkoła"

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Moja wymarzona szkoła” dla klas 1-3

M. Kowalkowska, J. Reszka, R. Biłozór ( nauczyciele SP)

„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” i KONKURS BIBLIOTECZNY – PLASTYCZNY DLA KLAS 0, I, II

Konkurs czytelniczy dla klas 4 - 6

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4, 5 i 6 do wzięcia udziału w konkursie głośnego czytania wybranych fragmentów dowolnej części "Baśnioboru".

Regulamin konkursu i bliższe informacje w bibliotece u pani Zofii Siemieniuk.

Organizator konkursu : nauczyciel bibliotekarz p. Zofia Siemieniuk

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Biblijnej

Etap szkolny konkursu recytatorskiego poezji religijnej

4 października 2016r. odbył się I etap - szkolny -  XIV konkursu recytatorskiego poezji religijnej "USŁYSZ PANIE MOJE SŁOWA" 

Spośród uczestniczek komisja w składzie: p. Anna Kasperska i s.Beata Biesek 
wyłoniła 3 miejsca:
 
1. Agata Sowińska klasa 5A
2. Emilka Knieć   5B
3. Józefina Chądzyńska 5D
 
Gratulujemy i cieszymy się, że uczennice będą reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie w Zespole Szkół Katolickich im.Piotra Skargi w Warszawie.
Życzymy powodzenia !!!
 
Siostra Beata

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POŚWIĘCONY bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POŚWIĘCONY bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce :

Ks. Jerzy Popiełuszko – człowiek prawdy, który zło dobrem zwyciężał”

Czytaj całość.

Archidiecezjalny konkurs SANTO SUBITO

Archidiecezjalny konkurs SANTO SUBITO o świętym Janie Pawle II 

VI edycja

Czytaj całość.

XIV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ

XIV WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI RELIGIJNEJ USŁYSZ PANIE, MOJE SŁOWA”

Czytaj całość.

Konkurs fotograficzny: „Kapliczki polskie – w różańcu róża ukryta rozkwita”

Regulamin konkursu fotograficznego: „Kapliczki polskie – w różańcu róża ukryta rozkwita”

Ogólnopolski Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne

EDI ogłasza ogólnopolski konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) oraz gimnazjalnych (klasy I-III). Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej. 

Konkurs Biblia i Przypowieści Biblijne zostanie przeprowadzony w dniu 29.11.2016 r., na podstawie przesłanych materiałów.

Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą w zakresie Pisma Świętego, zostaną uhonorowani:

  • Dyplomami grawerowanymi i nagrodami książkowymi, gdy zajmą 1 miejsce,

  • Dyplomami laureatów i nagrodami książkowymi, gdy zajmą miejsca od 2 do 5,

  • Dyplomami wyróżnienia, gdy zajmą miejsca od 6 do 10.

Czytaj całość

s. Beata

Pozostałe

2015-2016

Podsumowanie czytelnictwa za rok szkolny 2015/2016

Biblioteka szkolna podsumowała czytelnictwo uczniów na apelach w dniach 22 i 23 czerwca 2016 r. Zostały rozdane nagrody książkowe i dyplomy za osiągnięcia w Konkursie Głośnego Czytania i w Konkursie Literackim oraz nagrody i dyplomy za wysokie wyniki uczniów w czytelnictwie. Przyznano 16 nagród książkowych za konkursy ( klasy 3 - 6 ), 8 za wzorowe wyniki w czytelnictwie i 19 dyplomów za bardzo dobre wyniki w czytelnictwie ( klasy 4 - 6 ). Wszystkim uczniom gratuluję i zapraszam w przyszłym roku szkolnym do aktywności w imprezach czytelniczych.

nauczyciel bibliotekarz p. Zofia Siemieniuk

Zewnętrzny konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla klas trzecich

 28.04.2016r. odbył się dla chętnych dzieci z klas 3 SP zewnętrzny konkurs ekologiczno-przyrodniczy, którego  celem  było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,  a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi. Uczestnicy, którzy wykazali się największą wiedzą, zostaną uhonorowani: dyplomami  i nagrodami książkowymi.

Koordynator Dorota Pawelec

Sprawozdanie z apelu - konkurs czytelniczy klas II III SP

Dnia 4 kwietnia 2016r. odbył się uroczysty apel biblioteczny podsumowujący konkurs głośnego czytania pt. „Piękne czytanie to też sztuka”.

            Celem konkursu była: promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowań literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności pięknego czytania, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze. Brało w nim udział pięćdziesięciu uczniów. Nagrody książkowe otrzymało dziewiętnastu laureatów. Obecny na apelu był: Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Sławomir Rymuza, wychowawcy, nauczyciele wraz z uczniami klas drugich, trzecich i rodzice. Nasze spotkanie uświetniła grupa teatralna „Kurtynka”, która zaprezentowała inscenizację pt. „Bajki, baśnie, bajeczki”.

            Dyrektor szkoły pogratulował wszystkim biorącym udział w konkursie oraz podziękował grupie teatralnej „Kurtynce” za oryginalny dobór tekstów literackich zawartych w inscenizacji i wszystkim którzy przygotowali apel.

         Bardzo dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych.

                                                            Tekst i zdjęcia Maria Glinicka nauczyciel bibliotekarz.

Wyniki Konkursu Głośnego Czytania dla klas 3 - 6

22 kwietnia 2016 roku w naszej bibliotece odbył się Konkurs Głośnego Czytania wybranych fragmentów prozy Henryka Sienkiewicza. Do konkursu zgłosiło się 11 uczniów z klas 3- 6. Konkurs zorganizowała pani Zofia Siemieniuk - nauczyciel bibliotekarz. W pracach komisji konkursowej uczestniczyła też pani Monika Piotrowska- Gocal - nauczyciel języka polskiego. Konkurs stanowił jednocześnie eliminacje, w trakcie których wyłoniono trzech uczniów do Finału Gminnego. Lista uczniów nagrodzonych i zakwalifikowanych do Finału Gminnego znajduje się w bibliotece i na tablicach ogłoszeniowych. Finał Gminny konkursu odbędzie się 10 maja 2016 ( miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie ).

Organizator konkursu - p. Zofia Siemieniuk

Konkurs głośnego czytania klasy 4-6

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs głośnego czytania dla klas 4 - 6.

Do konkursu należy przygotować wybrane fragmenty prozy Henryka Sienkiewicza. Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece SP.

Zapisy w bibliotece u pani Zofii Siemieniuk do dnia 22 kwietnia 2016 roku.

nauczyciel bibliotekarz p. Zofia Siemieniuk

Sprawozdania z konkursu czytelniczego

W bibliotece Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej odbył się konkurs głośnego czytania dla uczniów klas drugich i trzecich pt. „Piękne czytanie to też sztuka”.

Celem konkursu była: promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą, stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności pięknego czytania, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Eliminacje konkursu dla klas drugich i trzecich odbyły się 1 i 8 marca, uczestniczyło w nich 20 uczniów z klas drugich i 28 z klas trzecich. Uczestnicy konkursu przeczytali fragment dowolnej baśni napisanej prozą. Odczyt przygotowanego fragmentu nie mógł trwać dłużej niż 5 min. Podczas czytania komisja oceniała: płynność, bezbłędność czytania, dykcję, interpretację czytanego tekstu, a także oryginalny i ciekawy dobór materiału literackiego.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w klasach, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

Rozdanie nagród odbędzie się na apelu bibliotecznym wiosną.

Organizatorzy:

M. Glinicka, E. Ciechomska, M. Pajączek

 

Listy laureatów konkursu czytelniczego

Listy laureatów konkursu czytelniczego

LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA SP KLASY III  „PIĘKNE CZYTANIE TO TEŻ SZTUKA”   czytaj listę

LAUREACI SZKOLNEGO KONKURSU GŁOŚNEGO CZYTANIA SP  KLASY II „PIĘKNE CZYTANIE TO TEŻ SZTUKA !”  czytaj listę

Maria Glinicka

Konkurs głośnego czytania dla uczniów klas II i III SP

REGULAMIN KONKURSU

Piękne czytanie to też sztuka !

KONKURS GŁOŚNEGO CZYTANIA DLA UCZNIÓW KLAS  II –III

Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie –     M. Glinicka

Czytaj pełną informację.

Wyniki Olimpiady Biblijnej

W listopadzie 2015 r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Biblijnej.

Przystąpiło do niej łącznie 85 uczniów naszej szkoły. Zachęcam do zapoznania się z wynikami biblijnych zmagań. 
 
siostra Beata

Konkurs literacki dla klas 4-6

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4, 5 i 6 do wzięcia udziału w konkursie pt. "Napiszę własną bajkę" (może to być też baśń lub opowiadanie ). Jeśli masz pomysł na własną twórczość o dowolnej tematyce zgłoś się do biblioteki po regulamin konkursu. Podpisane prace należy oddać do biblioteki w terminie do 22 grudnia 2015 r. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

nauczyciel bibliotekarz p. Zofia Siemieniuk

II Międzynarodowy Konkurs o bł. Bolesławie Lament

Gorąco zachęcam do udziału w II Międzynarodowym Konkursie o bł. Bolesławie Lament Konkurs dla całej rodziny!!!
Szczegóły w regulaminie lub u Sióstr Katechetek: s. Michały Kaczyńskiej oraz s. Beaty Biesek.

siostra Beata

I Etap XIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej "USŁYSZ PANIE MOJE SŁOWA"

01. października 2015r. odbył się I Etap XIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej "USŁYSZ PANIE MOJE SŁOWA" Uczestnicy konkursu zaprezentowali wiersze Wojciecha Bąka oraz Wandy Łakowicz. Komisja w składzie: p. Anna Sowińska, s. Michała Kaczyńska i s. Beata Biesek wyłoniła 3 zwycięzców:

1. Artur Gołębiewski kl.6B
2. Adrian Ciechomski kl.6A
3. Olga Krawczyk kl.6B
wyróżnienie otrzymała: Emilia Knieć z kl. 4B oraz Olga Głodkiewicz z kl. 6B.
GRATULUJEMY!!! Zwycięzcy będę reprezentować naszą szkołę w II etapie: 17 października w Warszawie w Katolickim Zespole Edukacyjnym im.Ks.Piotra Skargi.
Życzymy powodzenia, a pozostałym uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za włożony trud i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

siostra Beata

Konkursy religijne

Informacje o konkursach religijnych, które będą miały miejsce już w najbliższych miesiącach znajdują się w załączniku .

siostra Beata

Finał Konkursu Głośnego Czytania

15 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach odbył się finał Konkursu Głośnego Czytania w którym uczestniczyli uczniowie szkół z Michałowic, Nowej Wsi i Komorowa.
Duży sukces odniosła nasza uczennica Zuzia Petyniak z klasy 5 c zajmując pierwsze miejsce w tym konkursie. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Michałowice p. Krzysztofa Grabka.
Zuzi gratulujemy pierwszej nagrody i życzymy dalszych sukcesów w nauce i rozwijaniu zainteresowań.

Nauczyciel bibliotekarz Zofia Siemieniuk

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Portret naszego patrona - Marii Dąbrowskiej”

Wyniki KONKURSU organizowanego przez ZSO w Komorowie dla uczniów naszej szkoły w załączniku .

Eiżbieta Mrowiec

Konkurs głośnego czytania

Dnia 23 kwietnia odbył się w Bibliotece Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie konkurs głośnego czytania. Wzięli w nim udział również uczniowie naszej szkoły podstawowej. Nasza uczennica Zuzia Petyniak z klasy 5c została laureatką tego konkursu i zdobyła trzecią nagrodę. Zuzi gratulujemy i życzymy sukcesów w innych konkursach.

Nauczyciel bibliotekarz Zofia Siemieniuk

Gminny Konkurs Ortograficzny "Mistrz ortografii" dla klas 2 i 3

Finał konkursu odbędzie się w naszej szkole 22 kwietnia 2015 r. o godz. 1300.
Będziemy gościć finalistów ze szkół z Nowej Wsi i Michałowic.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!!!!!

M. Kowalkowska i J. Reszka

STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej. Do konkursu przystąpiły dzieci z klas II i III szkoły podstawowej. Swoją wiedzę i umiejętności uczniowie mogli zaprezentować w następujących kategoriach konkursowych:
Tu znajduje się pełana informacja.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Iwona Żaczyńska

MIĘDZYNARODOWY KONKURS VIDEO CHALLENGE:GLOBALNIE- SOLIDARNIE!

Gratulujemy uczennicom, które zostały wyróżnione w międzynarodowym konkursie Video Challenge: Globalnie – Solidarnie.

Wyróżnione uczennice ze Szkoły Podstawowej to:
1. Oliwia Duda klasa V D SP - Ochrona środowiska W mojej prezentacji przedstawiam problematykę ochrony środowiska na świecie oraz sposoby zadbania o zasoby przyrodnicze.
2. Julia Grabowska klasa V A SP - Fairtrade Animacja, która przedstawia zalety produktów fair trade.
Konkurs odbywał się jednocześnie w Polsce, Bułgarii, Estonii, Kenii i Wielkiej Brytanii. Należało wykonać pracę multimedialną w wybranej przez siebie technice.
Konkurs był podsumowaniem dwuletniego międzynarodowego projektu „Makutano Junktion. Multimedialne metody nauczania w edukacji globalnej” (Makutano Junction: a multi-media approach to effective development education.)

Czytaj całość.

Nauczyciel etyki Elwira Padewska

Wyniki konkurs czytelniczego - biblioteka SP

W dniu 25.02.2015 r. w bibliotece SP w Komorowie odbył się konkurs głośnego czytania. Uczestniczyło w nim 25 uczniów z klas II-III. Zaprezentowali oni swój wybrany fragment dowolnej książki przygodowej, następnie przeczytali krótki fragment wskazany przez komisję konkursową.
Sprawdź wyniki konkursu.

Nauczyciel bibliotekarz M. Glinicka

KONKURS PLASTYCZNY „Portret naszego patrona - Marii Dąbrowskiej”

Dokładna informacja o KONKURSIE organizowanym przez ZSO w Komorowie dla uczniów naszej szkoły w załączniku .

Eiżbieta Mrowiec

Olimpiada wiedzy o Janie Pawle II

Dokładna informacja o Olimpiadzie w załączniku .

Siostra Beata

Wyniki konkursu czytelniczego dla klas 4 - 6

Dnia 9 stycznia odbył się w bibliotece SP konkurs głośnego czytania. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klas 4 - 6. Uczniowie zaprezentowali bardzo dobre przygotowanie do konkursu. Przyznano 5 pierwszych nagród, 4 drugie nagrody i 3 trzecie nagrody. Wszyscy uczniowie zostali poczęstowani słodką niespodzianką.

Nauczyciel bibliotekarz Zofia Siemieniuk

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego klas II-III i klas IV-VI

Dokładna informacja w załączniku.

Siostra Beata i siostra Michała

Konkurs biblioteczny głośnego czytania w klasach II i III SP

Z uwagi na krótki okres czasu między świętami a feriami zimowymi termin konkursu uległ zmianie. Odbędzie się po feriach zimowych, dokładna data konkursu będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicach informacyjnych. Za zmianę terminu przepraszamy.

Nauczyciel bibliotekarz M. Glinicka

Konkurs biblioteczny klas II III SP

Tu znajduje się regulaminu konkursu czytelniczego dla klas II - III.

Nauczyciel bibliotekarz M. Glinicka

Konkurs głośnego czytania

Biblioteka SP ogłasza konkurs głośnego czytania dla kl. 2-3. Informacje o konkursie i zapisy w bibliotece u p. M. Glinickiej.
Konkurs odbędzie się w styczniu. Zapisy do 19 grudnia.
Serdecznie zapraszam!!!

Nauczyciel bibliotekarz M. Glinicka

Mistrz pięknego czytania

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs głośnego czytania dla klas 4, 5 i 6. Informacje o konkursie i zapisy u pani Zofii Siemieniuk w bibliotece.
Konkurs odbędzie się w styczniu. Zapisy są przyjmowane do 19 grudnia.

Nauczyciel bibliotekarz Zofia Siemieniuk

STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA DLA KLAS 2 i 3

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas 2 i klas 3 po raz pierwszy wezmą udział w Stypendiadzie Wczesnoszkolnej i rywalizować będą w czterech kategoriach konkursowych:

  1. w konkursie czytelniczym „Abecadło"
  2. w konkursie ortograficznym „Ortografek"
  3. w konkursie matematycznym „Plusik"
  4. w konkursie plastycznym „Plastuś"

Dokładna informacja w załącznikach klasa 2klasa 3.
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
Wychowawczynie klas 2 i 3

Małgorzata Pajączek