BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Logopeda

To specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

W naszej szkole terapią logopedyczną zajmują się mgr Ewelina Gibowicz i mgr Ilona Effler.

Zadaniem logopedy w szkole jest:
-Przeprowadzenie badań przesiewowych 
-Diagnozowanie logopedyczne 
-Organizowanie pomocy logopedycznej 
-Prowadzenie terapii logopedycznej 
-Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 
-Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli 

Co roku we wrześniu w klasach 0-I przeprowadzane są przesiewowe testy logopedyczne. Badanie pozwala wyłonić uczniów z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji językowej. 

Opieką logopedyczną w pierwszej kolejności są objęci uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, następnie uczniowie, którzy posiadają takie zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania i pozostali, zakwalifikowani do logoterapii.

Głównym celem terapii jest:
-Korygowanie wad wymowy 
-Usprawnianie zdolności komunikowania się 
-Usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych 
-Kształtowanie starannej wymowy 
-Dbałość o kulturę słowa potocznego 

 

Godziny pracy gabinetu logopedycznego – sala nr 127

Ewelina Gibowicz
Wtorek 9.00 – 14.30 
Środa 9:00 – 14:30

Ilona Effler
Wtorek 15.30 – 17.30
Środa 12.00 – 17.00
Czwartek 13.00 – 17.00

Wierszyki łamiące języki

Ćwiczenia artykulatorów

Kiedy do logopedy