BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Program obchodów

Program obchodów

1. Uporządkowanie terenu wokół kamienia Aleksandra Janowskiego

- nasadzenie nowych roślin

- przygotowanie tablicy informacyjnej

2. Wystawa z okazji 95 lat Szkoły Podstawowej

- miejsce wystawy to gabloty z pucharami na parterze budynku nr 4

3. Seanse filmowe

* „Polak mały” dla klas 0-I (w salach lekcyjnych)

* „Z albumu Dziadka” (15 min.) dla klas II-V (kl. II-III w salach lekcyjnych, kl. IV-V w nowej sali rekreacyjnej w budynku nr 4 na 4 godzinie lekcyjnej we wtorek 6 listopada)

* „Po latach niewoli wstaje Polska 1914-1918” (51 min.) dla klas VI-VIII (ten przedział klasowy ma seanse w starej sali rekreacyjnej: kl. VI na 6 godzinie lekcyjnej we wtorek 6 listopada; kl. VII na 3 godzinie lekcyjnej we środę 7 listopada; kl. VIII na 2 godzinie lekcyjnej we środę 7 listopada)

4. Apele

- kl. 0-III 8 listopada (czwartek): 1 i 2 lekcja próby, 3 lekcja apel (strój galowy)

- kl. IV-VIII 9 listopada (piątek): 1 i 2 lekcja próby, 3 i 4 lekcja koncert (strój galowy lub strój z epoki)

+ powitanie (lista gości)

+ wprowadzenie sztandaru szkoły

+ hymn państwowy

+ przemówienia (wójt, pani dyrektor, przewodnicząca Rady Rodziców i ewentualne osoby spośród gości)

+ wyprowadzenie sztandaru

+ „Szkoła Młodych Patriotów” (Sylwia Dyrek)

+ „Sto lat Niepodległej” (Daniel Wolborski, Ewa Głowala)

+ koncert słowno-muzyczny (Ewa Głowala)

+ zakończenie

  • podziękowanie uczniów

  • wspólne zdjęcie

 

Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej