BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan lekcji

W klasach 0 - III Szkoły Podstawowej w Komorowie - w roku szkolnym 2018/2019

Odział przedszkolny 0a 0b    
Klasa I Klasa 1A Klasa 1B Klasa 1C Klasa 1D
Klasa II Klasa 2A Klasa 2B Klasa 2C Klasa 2D
Klasa III Klasa 3A Klasa 3B    

W klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej w Komorowie - w roku szkolnym 2018/2019

Inne plany - w roku szkolnym 2018/2019