BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Podręczniki

W klasach 0 - III Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2018/2019

 

Odział przedszkolny

0

Klasa I

Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

Klasa II

Klasa 2A, 2B, 2C, 2D

Klasa III

Klasa 3A, 3B

 

W klasach IV - VIII Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2018/2019

Klasa IV                                                            

   Klasa 4A, 4B, 4C, 4D

Klasa V

   Klasa 5A, 5B, 5C, 5D

Klasa VI

   Klasa 6A, 6B, 6C

Klasa VII

   Klasa 7A, 7B, 7C, 7D

Klasa VIII

   Klasa 8A, 8B, 8C, 8D

Informacja o sposobie zakupu podręczników w roku szkolnym 2018/2019

 

Informacja o sposobie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2018/2019

Oddział przedszkolny: wszystkie podręczniki i ćwiczenia zakupują rodzice.

Klasy 1 - 3: uczniowie otrzymują nieodpłatnie podręczniki i ćwiczenia przedstawione w wykazie na stronie internetowej szkoły -  refundowane przez MEN (z wyjątkiem podręczników do muzyki i religii oraz ćwiczeń do informatyki w kl. 1 i 2).

Klasy 4 - 8: uczniowie otrzymują nieodpłatnie podręczniki i ćwiczenia przedstawione w wykazie na stronie internetowej szkoły - refundowane przez MEN (z wyjątkiem podręcznika do religii oraz podręcznika wdż i ćwiczeń z biologii w kl. 7 i 8).

DYREKCJA