BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Podręczniki

W klasach 0 - III Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2017/2018

 

Odział przedszkolny

0

Klasa I

Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

Klasa II

Klasa 2A, 2B

Klasa III

Klasa 3A, 3B, 3C, 3D

 

W klasach IV - VII Szkoły Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa IV                     

   Klasa 4A, 4B, 4C, 4D

Klasa V

   Klasa 5A, 5B, 5C

Klasa VI

   Klasa 6A, 6B, 6C, 6D

Klasa VII

   Klasa 7A, 7B, 7C, 7D

 

 

Informacja o sposobie zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018

 

Informacja o sposobie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Komorowie w roku szkolnym 2017/2018

Oddział przedszkolny: wszystkie podręczniki i ćwiczenia zakupują rodzice.

Klasy 1 - 3: uczniowie otrzymują nieodpłatnie podręczniki i ćwiczenia przedstawione w wykazie na stronie internetowej szkoły -  refundowane przez MEN (z wyjątkiem podręczników do muzyki i religii).

Klasy 4 - 7: uczniowie otrzymują nieodpłatnie podręczniki i ćwiczenia przedstawione w wykazie na stronie internetowej szkoły - refundowane przez MEN (z wyjątkiem podręcznika do religii).

DYREKCJA