BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Rekrutacja

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW

 20 MARCA  2018 r. 

DZIEŃ  OTWARTYCH  DRZWI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

17.00   Prezentacja sal lekcyjnych i świetlicy

18.00   Zebranie z dyrekcją i pedagogami w stołówce.

18.30   Występy prezentacja kół zainteresowań sala gimnastyczna

Zapisy do szkoły 2018/2019

ZAPRASZAMY

Zapisy do oddz. przedsz. i kl. I prowadzone będą w marcu 2018 r. w sekretariacie SP

kontakt: 22 758 06 37 wew. 631 (Iwona Klepczarek)

Aby dopełnić formalności proszę zgłosić się z kwestionariuszem kandydata i aktem urodzenia dziecka.

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły/przedszkola proszę zgłosić taką informację pod podanym wyżej nr tel.

Zapisy obowiązują dzieci z rejonu urodzone:

2011 r. - (7 latki) do klasy I

2012 r. - (6 latki) decyzja rodzica: do klasy I / do oddziału przedszkolnego w szkole lub do wybranego przedszkola

2013 r. - (5 latki) do wybranego przedszkola na terenie gminy

Chętni spoza rejonu składają kwestionariusz kandydata oraz podanie z uzasadnieniem wyboru.