BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Rekrutacja

Rekrutacja w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie na rok szkolny 2019/2020

  • Kwestionariusz Kandydata do SP: PDF   DOC

Wszystkie uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.bip.cuw.michalowice.pl w zakładce Przepisy oświatowe.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW

 20 MARCA  2019 r. 

DZIEŃ  OTWARTYCH  DRZWI DLA KANDYDATÓW 

 

17.30 - 18.00   Prezentacja sal lekcyjnych i świetlicy, hali sportowej (trning)

18.00   Występy  prezentacja kół zainteresowań (sala gimnastyczna).

18.30   Zebranie z dyrekcją i pedagogami w sali gimnastycznej.

 

Zapisy do szkoły 2019/2020

Zapisy w SP Komorów do oddz. przedszk. i kl. I na r. szk. 2019/2020

w marcu 2019 r. w godz. 9.00-15.00

kontakt 22 758 06 37 w 631 (Iwona Klepczarek)

 

Zapisy obowiązują dzieci z rejonu urodzone:

2012 r. - do klasy I

2013 r. - do klasy I / do oddz.przedszk. w szkole lub w przedszkolu

2014 r. - do wybranego przedszkola gminnego lub innego.

Rodzice dzieci z rejonu wypełniają i składają w sekretariacie tylko kwestionariusz kandydata dostępny w zakładce rekrutacja

lub przekazują informację o wyborze innej szkoły.

Chętni spoza rejonu składają kwestionariusz oraz dodatkowo podanie z uzasadnieniem wyboru.