BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Ogłoszenia

Zapisy dzieci do świetlicy

W dniach 14.05.2018 – 14.06.2018 odbędzie się nabór uczniów przyszłych klas I, II, III i IV oraz oddziału przedszkolnego do świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania ze świetlicy) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w lipcu 2018 roku.

Zapisy uczniów na dowóz autobusem szkolnym w rok szk. 2018/2019

W dniach 14.05.2018 – 14.06.2018 odbędzie się zapis uczniów na dowóz autobusem szkolnym w rok szk. 2018/2019. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie wniosku (do pobrania ze świetlicy) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełniona dokumentacja będzie stanowiła podstawę do uzyskania uprawnienia do korzystania z transportu organizowanego przez Gminę Michałowice.