BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Ogłoszenia

Praca świetlicy szkolnej

02.11.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 
Świetlica szkolna pracuje w godz. 8:00 – 16:00.  Rodziców zainteresowanych opieką nad dziećmi w w/w dniu prosimy o kontakt z wychowawcami świetlicy.

Zajęcia pozalekcyjne – wyjścia dzieci ze świetlicy

W związku z dużym zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi z Państwa strony, a co z tym się wiąże, licznymi wyjściami dzieci ze świetlicy szkolnej, prosimy o wypełnienie dokumentów uprawniających osoby do odebrania Państwa dzieci oraz Karty zajęć pozalekcyjnych.
 
Biorąc pod uwagę troskę o bezpieczeństwo dzieci warunkiem przekazania ucznia opiekunowi zajęć jest dokładne wypełnienie w/w dokumentów, które znajdują się w świetlicy szkolnej. Brak upoważnienia jest jednoznaczny z tym, iż dziecko pozostanie w świetlicy szkolnej.
 
Prosimy również o pomoc w dostarczeniu organizatorom zajęć pozalekcyjnych, 
Zasad współpracy z wychowawcami świetlicy przy Szkole Podstawowej w Komorowie (do pobrania ze świetlicy szkolnej), które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz pozwolą uniknąć dezorganizacji pracy świetlicy.

Zapisy dzieci do świetlicy

W dniach 14.05.2018 – 14.06.2018 odbędzie się nabór uczniów przyszłych klas I, II, III i IV oraz oddziału przedszkolnego do świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (do pobrania ze świetlicy) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełnione karty będą stanowiły podstawę do rozpatrzenia przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w lipcu 2018 roku.

Zapisy uczniów na dowóz autobusem szkolnym w rok szk. 2018/2019

W dniach 14.05.2018 – 14.06.2018 odbędzie się zapis uczniów na dowóz autobusem szkolnym w rok szk. 2018/2019. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie wniosku (do pobrania ze świetlicy) i dostarczenie go w w/w terminie do kierownika świetlicy. Tylko kompletnie wypełniona dokumentacja będzie stanowiła podstawę do uzyskania uprawnienia do korzystania z transportu organizowanego przez Gminę Michałowice.