BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Szkoła dla rękodzieła

Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej oraz Szkolne Koło Wolontariatu włączyły się w organizowaną przez Panią Renatę Sobczak "Szkołę dla Rękodzieła" poprzez pomoc w prowadzeniu warsztatów plastycznych i przygotowanie kawiarenki.
 

Daniel Wolborski

Fotorelacja z IV Festynu Rodzinnego

Zdjęcia: Agnieszka Różalska

„AKCJA - EDUKACJA”

W trakcie IV Festynu Rodzinnego, który odbył się 24 września 2017r., Komitet Społeczny „AKCJA - EDUKACJA” przeprowadził zbiórkę do puszek. W wyniku przeprowadzonej zbiorki Komitet Społeczny „AKCJA - EDUKACJA” uzyskał kwotę 7292,50 zł.

Edyta Pająk

Członek Komitetu Społecznego

„AKCJA - EDUKACJA”

Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej

 

Szanowni Państwo !

 

20 marca 2014 r., decyzją Rady Pedagogicznej, został powołany Zespół ds. Promocji Szkoły Podstawowej. Składa się on z pięciu stałych przedstawicieli nauczycieli, wicedyrektora kierującego szkołą podstawową oraz z trzech stałych przedstawicieli Zarządu Rady Rodziców. Spośród przedstawicieli grona pedagogicznego wybierany jest koordynator, który kieruje pracami Zespołu.

W poprzednich latach stronę nauczycielską reprezentowali: Sylwia Dyrek, Ewa Głowala, Dorota Grzywaczewska, Anna Kasperska, Elwira Padewska, Renata Sobczak (koordynator w latach 2015-2017), Małgorzata Widera, Daniel Wolborski (koordynator w latach 2014-2015). 25 maja 2017 r. został powołany nowy skład Zespołu ds. Promocji Szkoły Podstawowej: Sylwia Dyrek, Ewa Głowala, Elwira Padewska, Małgorzata Wąsikowska, Daniel Wolborski (koordynator).

Celem powołania Zespołu jest promocja naszej szkoły. Odbywa się to poprzez organizowanie cyklicznych i pojedynczych wydarzeń, m.in. Festynu Rodzinnego (trzy edycje), „Szkoły dla Rękodzieła” (trzy edycje), „Dnia Otwartych Drzwi Szkoły Podstawowej” (trzy edycje), Dnia Patronki Szkoły, uruchomienie strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

Już dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa na IV Festyn Rodzinny, który odbędzie się 24 września 2017 r., w godzinach 13.30-18.00.

W przypadku jakichkolwiek pytań, ofert współpracy prosimy o kontakt:

daniel.wolborski|gmail.com| |daniel.wolborski|gmail.com   603677806

 

Daniel Wolborski

Koordynator

Zespołu ds. Promocji

Szkoły Podstawowej