BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan lekcji w roku szkolnym 2018/19

Gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Plan lekcji obowiązujący od 10 września 2018 r.

 Gimnazjum klasy 3  Liceum ogólnokształcące klasy 1-3

 

GIMNAZJUM

 Klasa 3GA  Klasa 3GB  Klasa 3GC

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 KLASY 1  KLASY 2  KLASY 3
 Klasa 1LA  Klasa 2LA  Klasa 3LA
 Klasa 1LB  Klasa 2LB  Klasa 3LB

 

NAUCZYCIELE

 M. Belniak (MB)  R. Biłozór (RB)  W. Bentyn (WB)  K. Betlińska (KB)  E. Engel (EE)
 E. Filimon (EF)  J. Frączek (JF)  A. Górska-Zielińska (AG-Z)  M. Głodowska (MG)  A. Dmoch-Hołody (AH)
 D. Irmińska (DI)  J. Jakubek (JJ)  B. Jaroszewska (BJ)  A. Janiszewska (AJ)  M. Jagiełło (MJ)
 H. Kość (HK)  E. Libiszewska (EL)  J. Milczarska (JM)  A. Mucha (AM)  J. Pacyga (jP)
 J. Pawłowska (JP)  J. Rucikowski (JR)  D. Smakulska (DS)  G. Tomaszewski (GT)  D. Wolborski (DW)
 K. Wołek (KW)  R. Wołodko (RW)  K. Żochowska (KŻ)  s. Janina (sJ)  

 

SALE LEKCYJNE

 

 

 


PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD 3 WRZEŚNIA 2018 R.

Gimnazjum - klasy 3                                

Liceum ogólnokształcące - klasy 1-3

 

Gimnazjum

Klasa 3GA Klasa 3GB Klasa 3GC

 

Liceum ogólnokształcące

KLASY 1 KLASY2 KLASY 3
Klasa 1LA Klasa 2LA Klasa 3LA
Klasa 1LB Klasa 2LB Klasa 3LB

 

NAUCZYCIELE

 M. Belniak (MB)  R. Biłozór (RB)  W. Bentyn (WB)  K. Betlińska (KB)  E. Engel (EE)
 E. Filimon (EF)  J. Frączek (JF)  A. Górska-Zielińska (AG-Z)  M. Głodowska (MG)  A. Dmoch-Hołody (AH)
 D. Irmińska (DI)  J. Jakubek (JJ)  B. Jaroszewska (BJ)  A. Janiszewska (AJ)  M. Jagiełło (MJ)
 H. Kość (HK)  E. Libiszewska (EL)  J. Milczarska (JM)  A. Mucha (AM)  J. Pacyga (jP)
 J. Pawłowska (JP)  J. Rucikowski (JR)  D. Smakulska (DS)  G. Tomaszewski (GT)  D. Wolborski (DW)
 K. Wołek (KW)   R. Wołodko (RW)  K. Żochowska (KŻ)  s. Janina (sJ)  

 

Plan sal lekcyjnych