Chemia w małej skali

W tym roku nasze gimnazjum już po raz drugi gościło pracowników naukowych i studentów z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na początku dwugodzinnych warsztatów zapoznaliśmy się z zasadami wykonywania doświadczeń, a następnie własnoręcznie eksperymentowaliśmy, np. wrzucaliśmy różne metale do wody, aby oddzielić wodór od tlenu. Teraz już wiemy, że najszybciej reakcja ta przebiega, gdy do wody dodamy sód. Destylowaliśmy alkohol oraz do mieszanki kwasku cytrynowego i sody oczyszczonej wkraplaliśmy wodę, po czym powstała mieszanina pieniła się i obniżała swoją temperaturę.

Po warsztatach odbył się pokaz chemiczny przygotowany przez zespół Centrum Chemii w Małej Skali. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem braliśmy w nim udział. Wiemy już jak posługiwać się sprzętem laboratoryjnym i jak dobrze i rzetelnie wykonywać doświadczenia chemiczne. Chętnie raz jeszcze weźmiemy udział w tak ciekawych zajęciach.

W galerii prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.

Mikołaj Jaruga 1GA