BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

I PÓŁROCZE 03.09.2018-13.01.2019 r.

  1.  

Rada Pedagogiczna

31.08.2018 r. (piątek)

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 r. (poniedziałek)

3.

Rada Pedagogiczna

19.09.2018 r. (środa)

4.

Zebranie z rodzicami

19.09.2018 r. (środa)

5.

Dzień otwarty

07.11.2018 r. (środa)

6.

Rada Pedagogiczna (analiza opinii i orzeczeń)

22.11.2018 r. (środa)

7.

Dzień otwarty

05.12.2016 r. (środa)

8.

Zimowa przerwa świąteczna

24.12.2018 r.- 01.01.2019 r.

9.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach

za I półrocze (forma pisemna)

07.01.2019 r.  (poniedziałek)

10.

Rada Pedagogiczna (klasyfikacja po I półroczu)

10.01.2019 r. (czwartek)

11.

Zebrania z rodzicami

10.01.2019 r. (czwartek)

 

II PÓŁROCZE 14.01.2019-21.06.2019 r.

  1.  

Ferie zimowe

28.01-10.02.2019 r.

2.

Rada Pedagogiczna (wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli - dotyczy egz. gim.)

Marzec 2019

 

3.

Dzień otwarty

06.03.2019 r. (środa)

4.

Dzień otwarty

03.04.2019 r. (środa)

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019 r.

6.

 

Egzamin gimnazjalny

10.04.2019 r. (środa) - cz.humanistyczna 

11.04.201 9. (czwartek) - cz.mat-przyrodn.

12.04.2019 r. (piątek) - cz.językowa

7.

Egzamin Ósmoklasisty

15-17.04.2019 r. (poniedziałek - środa)

8.

Dzień otwarty

08.05.2019 r. czwartek

9.

Egzamin maturalny

06-08.05.2019 r. (poniedziałek - środa)

10.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach końcowych (zebranie z rodzicami)

31.05.2019 r.  (piątek)

11.

Rada Pedagogiczna (klasyfikacja końcoworoczna)

14.06.2019 r. (piątek)

12.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

21.06.2019 r.  (piątek)

13.

Ferie letnie

22.06-31.08.2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  1.  

 

Szkoła Podstawowa

W dniach przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty –
15-17.04.2019 r.

  1.  

 

Gimnazjum

W dniach przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego –
10 – 12.04.2019 r.

  1.  

Liceum Ogólnokształcące

W dniach przeprowadzenie egzaminu maturalnego
6-8.05.2019 r.

  1.  

 

ZSO (SP, G, LO)

02.11.2018 r. (piątek)

02.01.2019 r. (środa)

29 – 30.04,2019 r. (poniedziałek – wtorek)

02.05.2017 r. (czwartek)