BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Nauczyciele

Grono pedagogiczne gimnazjum

Blok przedmiotów humanistycznych

Przedmiot

Ewa Filimon  język polski
Katarzyna Wołek  język polski
Daniel Wolborski  historia
Agnieszka Janiszewska  WOS 
Renata Biłozór  zajęcia artystyczne
 s. Anna Kaczmarzyk  religia
Katarzyna Mikulska  nauczyciel biblioteki

Blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Przedmiot

Maria Betlińska  matematyka
Jan Frączek  matematyka. fizyka
Ewa Libiszewska  wychowawca klasy 3GB
Joanna Milczarska  geografia
Agata Dmoch-Hołody  biologia, wychowawca klasy 3GC
Halina Kość  chemia

Blok językowy

Przedmiot

Mateusz Belniak  język angielski
Ewa Engel  język  angielski
Jadwiga Pacyga  język  niemiecki
Danuta Irmińska  język  niemiecki
Anna Mucha  język  francuski

Wychowanie fizyczne

Wojciech Bentyn
Anna Górska - Zielińska
Grzegorz Tomaszewski