O szkole

Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie oddalone jest o 20 km od Warszawy. Obok szkoły prowadzi linia WKD, która umożliwia szybki dojazd do Grodziska Mazowieckiego, Milanówka i Warszawy.

Kompleks budynków szkolnych otoczony jest laskiem, w którym znajduje się ścieżka zdrowia. Uczniowie młodszych klas (i również starsi) mają możliwość skorzystania z placu zabaw znajdującego się obok lasku. Dla młodzieży dostępne są boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. W szkole znajduje się również stołówka oraz świetlica. Uczniowie mogą liczyć na pomoc ze strony szkolnej pielęgniarki, dentysty,  psychologa i pedagoga.

Nauczyciele w naszej szkole to zaangażowani i wykwalifikowani pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, każdy z nich posiada wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne. Wielu ukończyło studia podyplomowe i posiada uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów. Nauczyciele, pedagog i psycholog stanowią kompetentną kadrę, realizującą wspólny program wychowawczy i zapewniającą wysoki poziom kształcenia. Starają się oni zapewnić swym uczniom nie tylko najlepsze warunki nauki, ale także zadbać o ich bezpieczeństwo, rozwój  umiejętności i postaw. Nauka u nas to nie tylko lekcje w dobrze wyposażonych klasach. Nauczyciele wykorzystują w pracy z uczniami tablice multimedialne i internet, prowadzą koła zainteresowań poszerzające wiedzę, jak i umożliwiające rozwijanie indywidualnych zdolności. 

Wielką wagę przywiązuje się do zajęć sportowych. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w nowo wyremontowanej hali sportowej i boiskach szkolnych. Uczniowie korzystają ze sprzętu sportowego, w który szkoła jest dobrze wyposażona. Swoje zamiłowania sportowe mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, tenis stołowy). O poziomie zajęć sportowych świadczą sukcesy uczniów na różnych zawodach sportowych i trofea, które z nich przywożą.

Do tradycji naszego gimnazjum należy organizowanie różnych imprez m.in : Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Językowy, Targi Zdrowej Żywności oraz WOŚP. Ambitni uczniowie mają szansę wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorium, inne placówki, jak i również nauczycieli naszego gimnazjum. W czasie ferii zimowych, wakacji oraz w ciągu roku szkolnego organizowane są wyjazdy integracyjno - naukowe, nie tylko wycieczki po Polsce, ale także za granicę. 

Niezmiennie dumą szkoły są uczniowie, którzy od lat odnoszą liczne sukcesy naukowe i sportowe. Absolwenci dostają się do dobrych liceów i z powodzeniem studiują na najlepszych uczelniach. Staramy się również, by rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania.

 

Certyfikaty "Szkoła z klasą"