BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zaproszenie na spotkanie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców Gimnazjum w Komorowie w dniu 27 września 2016 r. o godz. 18.00 w ART. CAFE

ZAPRASZAMY!

Rada Rodziców

Zapraszamy do kontaktu: rrgimkomorow|gmail.com| |rrgimkomorow|gmail.com 

Wysokość składki na rok 2015/16 -  80 zł

Numer konta Rady Rodziców:   87 8004 0002 2003 0004 6864 0001   Bank Spółdzielczy w Komorowie 
W tytule przelewu należy podać:   imię, nazwisko i klasę ucznia.

Wpłat można dokonywać również za pośrednictwem Sekretariatu Gimnazjum.
 

  Przewodnicząca

Monika Chrzczonowicz - IGA

  Skarbnik

Tomasz Łoziński - IIGA

 

Katarzyna Dawid - IGA

  

Grzegorz Kasperuk - IGB
  Paweł Piskorski - IGC
  Sławomir Żurawski - IIGB
  Małgorzata Pawlak - IIIGA
  Magdalena Matysiak - IIIGB
  Małgorzata Odolczyk - IIIGC

Regulamin Rady Rodziców