BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w roku szk. 2015/2016

Zajęcia dodatkowe dla uczniów w roku szk. 2015/2016 - art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy Karta Nauczyciela

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Dzień Godz. lekcyjna/ Godzina Nazwa zajęć, sala
 1.  Bartnik Dorota

 środa
 piątek

 8

 matematyka - konsultacje

 2.  Betlińska Maria  wtorek
 czwartek
 8
 7 LO
 konsultacje z matematyki, s. 312
 3.  Dmoch-Hołody Agata  wtorek
 czwartek
 8
 8
 zajęcia dodatkowe z biologii, s. 215
 4.  Dwórska Ludwika  środa  7, 8  zajęcia wyrównawcze w SP
 5.  Effler Ilona  środa
 czwartek
 7
 7
 terapia logopedyczna i zajęcia kompensacyjne
 6.  Górska-Zielińska Anna  wtorek
 piątek
 18.30 - 19.15
 19.30 - 20.20
 zajęcia sportowe - siłownia
 zajęcia sportowe  - sala rekreacyjna
 7.  Jagiełło Marcin LO
  8.  Kaleta Ewa LO
  9.  Gradkowska Aneta  piątek  7, 8  zajęcia wyrównawcze, s. 214
 10.  Kość Halina  poniedziałek

 7

 zajęcia wyrównawcze z chemii, s. 226
 11.  Libiszewska Ewa  środa  14.45 - 15.30  koło informatyczne/zajęcia wyrównawcze z geografii i informatyki, s. 223
 12.  Milczarska Joanna  środa  8 godz. lekc.  zajęcia wyrównawcze
 13.  Osińska Urszula  czwartek  8, 9   zajęcia wyrównawcze
 14.  Pacyga Jadwiga  czwartek  8  konsultacje z j. niemieckiego sala 213
 15.  Pająk Edyta  poniedziałek  6  zajęcia wyrównawcze z techniki lub koło techniczne,  s. 227
 16.  Smakulska Danuta  wtorek  8  konsultacje z geografii
 17.  Tyc Maria

 poniedziałek

 9 godz. lekcyjna

 konsultacje z informatyki

 18.  Wolborski Daniel  poniedziałek
 czwartek
 7
 8 
 kl. 1 - koło historyczne  sala 205
 kl. 2 - koło historyczne sala 301
 19.  Perz Marek  czwartek  7 
 (zawody)
 mini-piłka nożna kl. I-III
 SP
 20.  Wołek Katarzyna  środa  8 - 9  zajęcia przygotowujące do egzaminu  z j. polskiego, s. 203
 21.  Irmińska Danuta  wtorek  1, 8  zajęcia wyrównawcze