Interaktywna mapa szkół z klasą

Ogólnopolska akcja edukacyjna Szkoła z klasą 2.0

Szkoła z klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. W kampanii tej wzięło już udział ponad osiem tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów. Od początku trwania akcji wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami Organizatorzy starają się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania. Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, skupiamy się wszyscy na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej.

Szkoła z Klasą 2.0 jest skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosowania nowych technologii do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł, stosowania szkolnej wiedzy w praktyce, bezpiecznego korzystania z Internetu.

W 2012 roku Szkoła z klasą 2.0 została nominowana do nagrody UNESCO.

Nasze Gimnazjum brało udział w trzeciej edycji akcji „Szkoła z klasą” w roku szkolnym 2004/2005 i uzyskało wówczas tytuł „Szkoły z klasą”.
koordynator Maria Tyc


 

Debata szkolna

Żeby korzystać w szkole z TIK w odpowiedni sposób, należy przyjąć pewne zasady, których będzie przestrzegać cała społeczność szkolna. Zbiór takich zasad to właśnie KODEKS 2.0.  W trakcie Debaty szkolnej, która odbyła się 05.12.2013 na 8 i 9 godzinie lekcyjnej w sali komputerowej 224, powstała robocza wersja Kodeksu 2.0 Na podstawie materiałów z debaty nauczyciele uczestniczący w programie opracują końcową wersję zapisu kodeksu. Taką wersję Kodeksu koordynator przedstawi Radzie Pedagogicznej i p. Dyrektorowi do ostatecznego zatwierdzenia i zaakceptowania. Po zatwierdzeniu Kodeks będzie opublikowany na Platformie „Szkoły z klasą”, na stronie internetowej Gimnazjum, a także na korytarzu na pierwszym piętrze i zacznie obowiązywać całą społeczność szkolną. Nauczyciele, którzy zgłosili się do pracy w programie, tworzą Zespół 2.0 Są to: p. Dyrektor Wojciech Bentyn, p. Maria Tyc (koordynator), p. Ewa Libiszewska, p. Joanna Noska, p. Edyta Pająk, p. Dariusz Zaręba. Będą oni wykonywać kolejne zadania, przewidziane przez Organizatorów, włączając w to uczniów. Całość zakończy w maju Szkolny Festiwal 2.0, na którym będą prezentowane uczniowskie projekty wykonywane pod czujną opieką Zespołu 2.0.

koordynator Maria Tyc


 

Kodeks 2.0 Gimnazjum w Komorowie

Na podstawie materiałów z debaty szkolnej z 05.12.2013 została opracowana ostateczna wersja Kodeksu 2.0 Gimnazjum w Komorowie.
W dniu 16.01.2014, w trakcie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej, koordynatorka Maria Tyc zapoznała zebranych z jego treścią. Odbyło się głosowanie i wszyscy nauczyciele oraz Dyrekcja jednogłośnie przyjęli (uchwałą RP) Kodeks 2.0.

Po zakończeniu rady pedagogicznej plakat z Kodeksem 2.0 został zawieszony na gazetce ściennej poświęconej akcji i zaczął obowiązywać w naszym Gimnazjum. Nastąpiło to tuż przed zebraniami z rodzicami, więc mogli się oni zapoznać z jego treścią. Wszyscy wychowawcy otrzymali od koordynatorki kartki z Kodeksem 2.0 w celu przekazania go uczniom na godzinach wychowawczych.
Zobaczymy, jak wypracowane zapisy sprawdzą się w praktyce.


Szkolny Kodeks 2.0 w Gimnazjum im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
I. UCZ I UCZ SIĘ Z TIK
1. Uczymy się w szkole, w domu – korzystając z nowoczesnych technologii, komputerowych programów edukacyjnych (narzędzia TIK).
II. Z INFORMACJI KORZYSTAJ SAMODZIELNIE I KRYTYCZNIE
1. Do materiałów zamieszczonych w sieci podchodzimy krytycznie, korzystamy z nich, używając własnych słów - nie kopiujemy bezmyślnie tekstów.
III. NIE KRADNIJ I NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ
1. Pamiętamy zawsze o podawaniu źródła wykorzystywanych informacji.
2. Nie kradniemy treści intelektualnych innym, szanujemy prawa autorskie.
3. Pamiętamy, że za bezprawne korzystanie z materiałów mogą zostać wyciągnięte konsekwencje prawne.
IV. KOMUNIKUJMY SIĘ
1. Komunikujemy się za pomocą narzędzi TIK, zachowując zasady netykiety.
V. KOMPUTER POD RĘKĄ
1. Poznajemy nowe możliwości płynące z sieci oraz efekty pracy innych uczniów dzięki korzystaniu z narzędzi TIK w czasie lekcji.
2. Wykorzystujemy fora, komunikatory, blogi itp. do udzielania sobie porad w zakresie uczenia się.
3. Dążymy do tego, by nauczyciele większości przedmiotów korzystali z narzędzi TIK.
VI. BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI
1. Nie rozpowszechniamy przez Internet negatywnych ocen, opinii na temat swoich kolegów i nauczycieli ani zdjęć czy filmów bez ich zgody.
2. W czasie nawiązywania internetowych znajomości zachowujemy ostrożność.
3. Korzystamy z oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.
VII. NAUCZCIE TEGO DOROSŁYCH
1. Uczymy dorosłych, mających problemy z TIK, posługiwania się tymi narzędziami.


Kodeks 2.0 (pdf)

Blog uczniowski

Trzy uczennice naszego Gimnazjum prowadzą na serwerze Organizatorów blog uczniowski. Opisują w nim przebieg akcji. W pierwszym semestrze uzyskał on niebieską odznakę, czyli opisy spełniły wszystkie wymagania regulaminu akcji.

Link do bloga

koordynator Maria Tyc


 

Projekty edukacyjne

Nauczyciele z Zespołu 2.0 (a także inni z grona pedagogicznego) pracują w drugim semestrze z uczniami nad projektami edukacyjnymi. Prezentacje niektórych już się odbyły, pozostałe - w maju podczas Szkolnego Festiwalu połączonego z Dniem Językowym.

koordynator Maria Tyc


 

Nowa strona Gimnazjum

W ramach akcji "Szkoła z klasą" powstała nowa strona internetowa Gimnazjum. Jest wynikiem długiej pracy pani Ewy Libiszewskiej i grupy uczniów.
 
W tworzeniu nowej strony uczestniczyli następujący uczniowie:
Jan Romanowski 1C
Kamil Grzywaczewski 1A
Mateusz Jędrzejczak 1A
Martyna Pawlak 1A
Michał Milczarski 1B
Matylda Kuna 1B
Krzysztof Odolczyk 1C
Michał Gniecki 1C
Karol Głowacki 2B
Natalia Pająk 2C
Jan Kruczyk 2A
Olga  Bojanowska 3A
Mateusz Pura 3B


 

FESTIWAL 2.0

Festiwal odbył się 26.05.2014 r. Rozpoczął się projektem edukacyjnym pt. "Żołnierze wyklęci zapomniani bohaterowie" uczniów klasy 2b pod opieką nauczyciela historii p. Daniela Wolborskiego (nauczyciel spoza Zespołu 2.0). Projekt miał na celu zwrócenie uwagi na ogromny patriotyzm żołnierzy, którzy każdego dnia walcząc o wolną Polskę, ryzykowali życiem swoim i swoich najbliższych. Opowiadał on o ich losach, działaniach militarnych i propagandowych oraz śmierci zadanej im z rąk władz komunistycznych. Oprócz opowiadań o owych bohaterach, goście mogli wysłuchać muzyki i obejrzeć filmy dokumentujące ich zaangażowanie w odzyskanie prawdziwej wolności Polski i Polaków. Prezentacja wzbudziła żywe zainteresowanie wśród zebranych. Pokazała również, że współczesnej młodzieży bliski jest temat patriotyzmu i że znają oni historię swojej ojczyzny.

Następnym punktem programu był projekt edukacyjny pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie - walory turystyczne Polski” uczniów z klasy 3a pod opieką nauczycielki geografii p. Ewy Libiszewskiej. Zwrócił on uwagę na piękno polskich krajobrazów, zainteresował młodzież własnym krajem. Zachęcił do zdobywania wiedzy o atrakcyjności Polski w Europie i świecie. Uczniowie przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną oraz foldery i zdjęcia. Pokaz zainteresował publiczność, która wykazała duże zainteresowanie przygotowanymi materiałami.

Kolejnym punktem Festiwalu był projekt edukacyjny pt. „Co wiem o szkole, do której chodzę?” uczennic z klasy 1c i 2a pod opieką nauczycielki techniki p. Edyty Pająk. Nasze Gimnazjum (jak wszystkie gimnazja) będzie w tym roku obchodziło 15-lecie istnienia. Projekt pogłębił wiedzę na temat naszej placówki. Autorki przedstawiły przygotowane przez siebie części prezentacji o:
– historii szkoły
– atutach szkoły
– Radzie Pedagogicznej
– kołach zainteresowań.

Zaprezentowany został również folder mający na celu przybliżenie zainteresowanym obrazu naszego Gimnazjum. Foldery otrzymała Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej - w celu promocji naszego gimnazjum.

Ostatnim punktem programu był Dzień Językowy. Z tej okazji został zaprezentowany projekt edukacyjny pt. "Legendy muzyki brytyjskiej" pod opieką nauczycielki języka angielskiego p. Joanny Noski. W projekcie wzięli udział głównie uczniowie klas drugich, ale z pomocą kolegów z klas trzecich. Projekt opierał się na poszczególnych latach w muzyce brytyjskiej - od latach 60-tych rozpoczynając, a na muzyce współczesnej kończąc. Było m.in The Beatles, The Rolling Stones, Spice Girls czy Adele. Uczestnicy pośpiewali, potańczyli oraz wysłuchali najpopularniejszych piosenek. Wszyscy dobrze się bawili. Muzyka łagodzi obyczaje :)

koordynator Maria Tyc