BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan lekcji uczniów na rok 2019/2020

Plan lekcji poszczególnych klas w wersji Word dla ZSO w 2019/2020:

1An (4 letnie)

1Bn (4 letnie)

1Cn (4 letnie)

1A

1B

2A

2B

3A

3B