BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

GEOGRAFICZNE SPOTKANIA NA KRAKOWSKIM

2020-02-27

27 lutego grupa uczniów wzięła udział w wykładzie na Wydziale Geografii UW nt. "Zmiany klimatu i działalności gospodarczej człowieka w środowisku przyrodniczym". W trakcie wykładu przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wykorzystania badań geologicznych, paleobotanicznych i archeologicznych do rekonstrukcji środowiska przyrodniczego Polski w holocenie, czyli ostatnich 10 000 lat.