BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Informacje Rady Rodziców

Informacje Rady Rodziców 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Michał Zimnota – Przewodniczący
Michał Milczarek – Wiceprzewodniczący
Renata Gińko – Sekretarz
Marta Nowak – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Strojna
Maria Pecka
Mariusz Polakowski


Rachunek bankowy do wpłat zasilających fundusz Rady Rodziców:

67 8931 0003 0738 7993 4000 0001

Składka wynosi 10 zł za miesiąc czyli 100 zł za rok szkolny, w tytule przelewu prosimy podać nazwisko ucznia i klasę. Przy wpłatach na studniówkę oprócz nazwiska i klasy prosimy o dopisek „studniówka 2020”

Wszystkie wpłaty będą rozdysponowane na potrzeby naszych dzieci. Z zebranych funduszy dokonywane są zakupy nagród książkowych dla najlepszych uczniów. Rada Rodziców stara się również wspierać działania samorządu uczniowskiego poprzez zakup materiałów niezbędnych do organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych organizowanych przez uczniów.E-mail Rady Rodziców: 
rrkomorow2019|gmail.com| style="font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);" target="_blank" title="mailto:rrkomorow2019@gmail.com"|rrkomorow2019|gmail.com

 

Rada Rodziców przy Liceum w Komorowie uprzejmie przypomina o wpłatach.  

Wpłat można dokonywać na konto bankowe  Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie

Nr konta  -  67 -8931 0003-0738- 7993- 4000- 0001

Wysokość   składki  wynosi 100 zł

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.