BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

O szkole

Wczoraj i dziś

Wczoraj i dziś
Budynek nr. 1

Liceum Ogólnokształcące w Komorowie powstało w 1993 roku, kiedy to przy szkole podstawowej wybudowano nowy budynek szkolny, w którym rozpoczęli naukę pierwsi licealiści.

Od samego początku liceum komorowskie było „oczkiem w głowie” dyrektora i władz samorządowych. Już w pierwszym roku istnienia została zainicjowana wymiana międzyszkolna z partnerską wobec gminy Michałowice szwajcarską gminą Köniz. W lipcu 1994 grupa uczniów LO wyjechała na cały miesiąc do Szwajcarii, potem szwajcarscy partnerzy przyjechali do nas z rewizytą.

Księgozbiór biblioteki – obecnie biblioteki gimnazjalno-licealnej – szybko wzbogacał się o lektury dla szkoły średniej, przybywało wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pracowniach. Uczniowie liceum od początku uczyli się języków obcych – angielskiego, niemieckiego i w pierwszych latach – rosyjskiego, później oferta szkoły wzbogaciła się o język francuski.

Baza szkoły systematycznie się poprawiała. W 1995 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, w 1999 roku wspaniałą halę sportową, w 2002 nowoczesny kompleks boisk, wreszcie w 2016 kolejną część zespołu – budynek nr 4.

W roku szkolnym 2017/2018 w komorowskim liceum w 6 klasach uczy się ok. 150 uczniów i uczennic, oraz pracuje 20 nauczycieli. Uczniowie od klasy drugiej realizują przedmioty rozszerzone do wyboru według klucza matematyczno-przyrodniczego, humanistyczno-filmowego i przyrodniczego.

Budynek nr. 2
Budynek nr. 3
Hala sportowa
Kompleks boisk

Jesteśmy dumni

LO w Komorowie jest szkołą małą i kameralną, to je odróżnia od miejskich szkół – molochów. Choć mieści się w zespole szkół, komorowska młodzież nie jest anonimowa – dyrekcja i nauczyciele znają i rozpoznają każdego. Pedagog szkolny także dociera do wszystkich z pomocą i radą. Podobnie, budynek szkolny, wtopiony w zieleń sosen, zachęca, by tu przyjść.

W ciągu 25 lat istnienia wypracowaliśmy wysoki poziom nauczania, czego dowodem są finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (Olimpiady Geograficznej. Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego, Chemicznej, Biologicznej i Ekologicznej), wielu uczestników olimpiad szczebla okręgowego, wyróżnienia w konkursach (ortograficznych, recytatorskich, języka angielskiego, Międzynarodowym Konkursie Gier Matematycznych i Logicznych, matematycznym „Kangurze”). O bardzo dobrym poziomie nauczania świadczą też coroczne wyniki rekrutacji na wyższe uczelnie państwowe. Od lat 100% abiturientów zdaje egzamin dojrzałości. Nasi absolwenci studiowali i studiują na Uniwersytecie Warszawskim, UKSW, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Politechnice Warszawskiej, SGH, SGGW i innych uczelniach.

Najlepsi absolwenci otrzymują wspaniałe nagrody, fundowane przez Dyrektora Szkoły oraz Wójta Gminy Michałowice, a co roku jeden uczeń lub uczennica zostaje wyróżniony stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wielką chlubą szkoły jest zainicjowany w 2007 roku projekt współpracy międzynarodowej. W ramach tego projektu grupa uczniów naszego liceum co roku wyjeżdża do Zwolle w Holandii, gdzie mieści się partnerskie Gymnasium Celeanum. Tam realizuje projekt tematyczny w języku angielskim i oczywiście poznaje kulturę, przyrodę i życie tego pięknego kraju. Inna grupa naszej młodzieży, też każdego roku, realizuje projekt w Skarnes, w Norwegii, a jeszcze inna w Curtea de Arges w Rumunii Co roku uczniowie z tych trzech krajów przyjeżdżają do Polski w ramach rewizyty.

Bardzo bogaty jest kalendarz stałych szkolnych imprez. Są to np. spektakle z okazji Święta Niepodległości, studniówki, udział młodzieży w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, uroczyste pożegnania absolwentów, targi zdrowej żywności czy organizowany przez Samorząd Uczniowski „Wieczór Talentów”, gdzie każdy uzdolniony uczeń / uczennica może zaprezentować swoje umiejętności wokalne, taneczne, plastyczne etc. przed szeroką publicznością. W pracę samorządu angażuje się wielu chętnych uczniów. Co roku są też chętni do pracy jako wolontariusze (szczególnie przy pomocy w nauce słabszym uczniom ze szkoły podstawowej czy organizacji zabawy karnawałowej dla maluchów).

LO w Komorowie oferuje wiele zajęć dodatkowych, na których młodzież rozwija swoje umiejętności i zainteresowania. Nasi uczniowie mają szansę oglądać słynny reaktor atomowy w Świerku, uczestniczyć w zajęciach Festiwalu Nauki, Akademii Filmowej czy lekcjach muzealnych, a także oglądać w oryginale spektakle brytyjskich zespołów teatralnych. Przy liceum działa Klub Krótkofalarski, który ma na swoim koncie liczne sukcesy. W ofercie dla poszczególnych profili nauczania bardzo interesujące przedmioty uzupełniające, skorelowane z daną ścieżką kształcenia. Są to edukacja filmowa, technika cyfrowa w fotografii i filmie czy informatyka w naukach przyrodniczych.

Szkoła dba również o rozwój fizyczny swoich wychowanków. Uczniowie mają do dyspozycji boiska, siłownię, salę pingpongową i sale gimnastyczne. Drużyny z LO zajmują wysokie lokaty w zawodach szczeblach powiatowego i między powiatowego. Chlubą zespołu szkół jest znakomita drużyna koszykarska, która w roku szkolnym 2012/2013 zajęła wysokie V. miejsce w Mistrzostwach Polski.

Dzień powszedni

Choć plan lekcji bywa obszerny, jak to w liceum, nauka może być przyjemna. Informatyki uczymy się w pracowni komputerowej, chemii – w świetnie wyposażonej pracowni chemicznej. Wszystkie sale lekcyjne mają stałe łącze z Internetem, a także rzutniki komputerowe. W pracowni biologicznej uczniowie mogą obcować z żywymi zwierzętami. Wiele lekcji odbywa się w grupach.

A na przerwie… Dzięki systemowi monitoringu możemy czuć się bezpiecznie. Do dyspozycji są sklepik szkolny i dobrze zaopatrzony bufet. Chętni mogą kupić sobie obiad. W razie potrzeby pomocy udzieli pielęgniarka lub lekarz szkolny.

Absolwenci o nas nie zapominają. Wpadają porozmawiać z dawnymi nauczycielami, przychodzą na lekcje wychowawcze, by młodszym kolegom opowiadać o swoich studiach czy pracy. Mamy nadzieję, że świadczy to o sympatii dla szkoły i dobrej atmosferze, którą pamięta się również po latach. 

 

                                                                                                                                                                                                        Danuta Irmińska

Danuta Smakulska - Kołeczek