BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Rekrutacja

Nasza oferta dla kandydatów-absolwentów szkoły podstawowej- na rok 2020/2021

Zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w czteroletnim liceum przedmioty rozszerzone rozpoczynają się już w pierwszej klasie i będą realizowane w grupach międzyoddziałowych.

Zniesiono obowiązek realizacji przedmiotów uzupełniających (historia i społeczeństwo) i wprowadzono obowiązek realizacji w klasie pierwszej jednego spośród przedmiotów: filozofia, plastyka lub muzyka (na podstawie decyzji dyrektora). 

Tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym wynosi 22 godz.

Nasza oferta dla kandydatów - absolwentów szkoły podstawowej - na rok szkolny 2019/2020 wygląda następująco:

  • kierunek humanistyczny (rozszerzone: język polski, język angielski i historia)
  • kierunek matematyczno - fizyczny  (rozszerzone: matematyka, fizyka)
  • kierunek matematyczno - geograficzny (rozszerzone matematyka, geografia)
  • kierunek przyrodniczy (rozszerzone: biologia i chemia oraz zajęcia innowacyjne: chemia w kryminalistyce)

Liczba lekcji języka angielskiego (oprócz kierunku humanistycznego) to 4 w tygodniu. 

Dodatkowo utworzona zostanie klasa mistrzostwa sportowego ze specjalizacją koszykówka Uczniowie mogą wybrać dowolny kierunek z wymienionych powyżej. Dodatkowo będą mieli zajęcia wychowania fizycznego (w sumie 13 lekcji w tygodniu). 

Jako drugi język uczniowie wybierają francuski lub niemiecki.

 

My proponujemy Ci szansę, reszta zależy od Ciebie!