Święto Bibliotek i Bibliotekarza

9.04.2015 w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej odbył się apel dla klas II-III z okazji Święta Bibliotek i Bibliotekarza.
Część apelu poświęcona była podsumowaniu Konkursu Głośnego Czytania pod hasłem „Piękne czytanie to też sztuka” brało w nim udział 25 uczniów. Gościem apelu była p. Dyrektor M. Głodowska i p. Przewodnicząca Rady Rodziców. Laureaci otrzymali nagrody książkowe a wszyscy uczestnicy dyplomy uznania.
Uroczystość uwieńczyła grupa teatralna „Kurtynka” – która zaprezentowała inscenizację pt.”Kochajmy książki”.
W imieniu własnym i uczniów naszej szkoły bardzo dziękuję Radzie Rodziców za sponsorowanie nagród.

Tekst i zdjęcia Maria Glinicka - nauczyciel bibliotekarz