II edycja „Konkursu wiedzy o Mazowszu”

II edycja „Konkursu wiedzy o Mazowszu”

Mazowiecki Kurator Oświaty Zarządzeniem nr 60 z dnia 11 września 2019 r. zatwierdził Regulamin i harmonogram drugiej edycji „Konkursu wiedzy o Mazowszu”. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych dziedzictwem i współczesnością Mazowsza oraz wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiej tematyki związanej z dziejami i dniem dzisiejszym województwa mazowieckiego.

Czytaj całość