REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „ŚLADAMI MARII DĄBROWSKIEJ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJA WYMARZONA SZKOŁA”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Komorowie.

 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Komorowie.

 3. Forma pracy: wiersz; tematyka wiersza -JAK SIĘ NOC SPOTKAŁA Z DNIEM...

 4. Prace muszą być wykonane indywidualnie.

 5. Praca musi spełniać następujące warunki:
  a) format A-4
  b) objętość - dowolna
  c) technika - wydruk komputerowy.

 1. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda na publikację pracy i nazwiska autora.

 2. Prace należy złożyć do 21 kwietnia 2017 roku.

 3. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Głowala, Anna Kasperska i Monika Piotrowska dokona oceny prac złożonych do 21 kwietnia i opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

 4. Prace wykonane przez uczniów nie podlegają zwrotowi.

 5. Laureaci otrzymają nagrody podczas uroczystości związanych ze świętem patronki szkoły.

 6. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa. 

Regulamin Konkursu Plastycznego "Komorów Marii Dąbrowskiej"

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest ZSO w Komorowie

2. Cele konkursu:

 • popularyzacja wśród uczniów miejsc w Komorowie związanych z Marią Dąbrowską (szkoła, ulica, biblioteka, dom i inne)

 • zachęcenie uczniów do poznania życia i twórczości pisarki

 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

 • motywowanie do twórczej pracy

 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VI, gimnazjum i liceum

   

    4. Forma pracy płaska

 

    5. Praca musi spełniać następujące warunki:

 •        format A4 lub A3 karton techniczny
 •  technika dowolna (rysunek, kredki, pastele, farby, techniki własne)

   

    6. Prace muszą byc wykonane indywidualnie

    

    7. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda na publikację pracy i nazwiska autora

   

    8. Prace należy złożyć do dnia 25.04. 2017 do pani Elżbiety Mrowiec, sala 216 gimnazjum

   

    9. Komisja konkursowa w składzie: E. Mrowiec, R. Biłozór, E. Filimon dokona oceny złożonych prac  do dnia 28.04 i opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły.

 

    10. Prace wykonane przez uczniów nie podlegają zwrotowi

 

    11. Laureaci otrzymują nagrody podczas uroczystości związanych ze świętem patronki szkoły

 

    12. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „HISTORIA NASZEJ SZKOŁY – MARIA DĄBROWSKA I JEJ KOMORÓW”

Regulamin konkursu literackiego dla klas 2 i 3 SP

Wyniku konkursu historycznego z okazji Dnia Patrona

Wyniki Szkolnego konkursu plastycznego "Moja wymarzona szkoła"

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Moja wymarzona szkoła” dla klas 1-3

M. Kowalkowska, J. Reszka, R. Biłozór (nauczyciele SP)

Protokół Konkursu Plastycznego ”Komorów Marii Dąbrowskiej”

Wyniki szkolnego konkursu na prezentację multimedialną „Śladami Marii Dąbrowskiej”

Prezentacje multimedialne nagrodzone w Konkursie

Laureaci konkursu literackiego „Szkoła moich marzeń” dla klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej

Kategoria „wiersz”:
I miejsce - Martynka Kowalczyk – kl. II a
II miejsce - Julia Andrusiuk – kl.  II b
III miejsce - Małgorzata Sowińska- kl. II a

Kategoria „opowiadanie” :

I miejsce - Zosia Szewczyk- kl. III d
II miejsce -Wiktoria Nakielska – kl. II c
III miejsce - Anna  Kowalczyk-  kl. II a


Wyróżnienia :
Julia Finogenow – II a
Hania Ogińska – kl. III b
Zosia Pawlak- kl. II b
 Andrzej Reszka -II d
Oliwia Komorek- II d
Michał Matuzewicz- kl. II d
Zosia Marciniak – II c