Marzec 2021

Marzec miesiącem życzliwości.

Klasa 3a i klasa 6a dołączyły do kampanii "Myślę Pozytywnie". Młodsza klasa w szkole a starsza online, przygotowały wspólnie plakaty na wzór tablicy ogłoszeń „Weź to słowo, które dziś potrzebujesz”.

Luty 2021

„Uważność w naszym życiu”

„Uważność w naszym życiu”
Zadania na 2021 rok otworzyliśmy hasłem „Uważność w naszym życiu” i liczymy, że takie podejście będzie nam przyświecało przez cały rok tej pozytywnej współpracy. Zachęcamy , żeby było to zadanie, które pozwoli wam odkryć nowe inspiracje do działania i pomoże waszym uczniom i uczennicom zmienić perspektywę myślenia i komunikacji.
 
Wg autorów książki „Uważne uczenie się” uważność to dyscyplina umysłowa zajmująca się ćwiczeniem uwagi, wykorzystywaniem zmysłów, angażowaniem umysłu w chwilę obecną, dbaniem o samokontrolę. Jest to nastawienie pełne otwartości i nieosądzania, kultywowanie równowagi wewnętrznej i spokoju.
 
Regulowanie uwagi może być praktykowane przez dorosłych i dzieci w równym stopniu.
 
Poprzez praktykę regulacji uwagi w codziennym życiu szkolnym, nasi uczniowie i uczennice mają szansę na poprawę swojego dobrostanu, efektywności w uczeniu się, poprawę pamięci i uwagi, ćwiczenie uważnej komunikacji wspierającej redukcję stresu zarówno u siebie, jak i w kontakcie z innymi.
 
Nauczyciele dzięki uważności mogą wpływać na:
 
elastyczność myślenia, które wpływa na obniżenie poziomu stresu, związanego z pracą,
regulację emocji,
skuteczność rozwiązywania problemów i ukierunkowanie nastawienia na rozwojowe, które wspiera Ciebie i Twoje otoczenie,
zarządzanie własnym stresem w sali lekcyjnej i poza nią.
 
W związku z tym zadaniem, przeprowadzono  warsztaty oraz przesłano scenariusze na GDDW dla starszych klas. Uczniowie podczas zajęć rewalidacyjnych przygotowali prace plastyczne.
 
Zapraszamy do obejrzenia webinaru: Jak rozwijać w dzieciach wdzięczność i uważność.
 
 
 
Koordynatorzy: Magda Petrykowska-Uznańska i  Elwira Kosakowska

„Szkoła Myślenia Pozytywnego”

Myślę Pozytywnie

Nasza Szkoła przystąpiła do programu certyfikacji szkół „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, który jest realizowany w ramach projektu „Myślę pozytywnie”.
 
Projekt “Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Zakłada on współpracę z Instytutem Edukacji Pozytywnej w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2021.
 
Kluczowym elementem programu jest założenie, że jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju i czynnikiem, jaki wprost wpływa na potencjał i przyszłość każdego dziecka, jest zadbanie o jego zdrowie psychiczne. Tak jak dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, tak samo chcemy zadbać o ich zdrowie psychiczne i dać im siłę do harmonijnego rozwoju. Całości naszych działań będzie przyświecała idea edukacji opartej na haśle: Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz.
 
Podczas trwania projektu będziemy co miesiąc realizować jedno zadanie certyfikowane, które będzie wyznaczone przez Fundację Instytutu Edukacji Pozytywnej. Każde zadanie będzie miało wskazany sposób wykonania/raportowania i sposób oceniania jego wykonania.
 
W ramach projektu będą realizowane zajęcia/warsztaty dla uczniów, spotkania z rodzicami, projekt artystyczny. Wychowawcy dostaną materiały, które będzie można wykorzystać podczas lekcji z klasą.
 
Klasy 1-3 będą objęte warsztatami prowadzonymi przez szkolnych specjalistów w terminie luty-czerwiec 2021, klasy 4-8 w terminie wrzesień-grudzień 2021.
 
Cały projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
Więcej informacji na temat projektu na stronie www.myslepozytywnie.pl
 
Koordynatorzy projektu:
 
Magda Petrykowska-Uznańska psycholog
Elwira Kosakowska pedagog wspomagający